Utmaningarnas höst

LEDARE | Det är en utmaningarnas höst som väntar en hårt pressad bostadssektor.
Räntebesked, årliga hyresförhandlingar och politiskt beslutsfattande är vad som väntar och utfallen där kan mildra krisen eller försätta bostadssektorn i ännu större problem.

Börjar vi med ekonomin och räntorna så tyder allt på att räntehöjningarna fortsätter under hösten och förmodligen även en bra bit in i 2024. Det känns alltmer osäkert när räntorna kan börja sänkas igen. En inflation som förvisso sjunker men som gör det i en alltför låg takt ställer till det. Men den största osäkerheten är ändå kriget i Ukraina som ser ut att bli långvarigt. Ännu en vinter med krig och med det en pressad energimarknad kommer påverka oss alla. Ekonomiskt lurar lågkonjunkturen runt hörnet. Osäkerheten kvarstår och det makroekonomiska läget påverkar bostadsbranschen negativt.

2023 års tillämpning av modellen kan bara sammanfattas som ett fiasko

De årliga hyresförhandlingarna för 2023 hinner knappt avslutas innan det är dags att starta förhandlingarna för 2024. Hyreshöjningarna för 2023 är som bekant otillräckliga och leder till att såväl privata som allmännyttiga bolag är under stark press. Med ett utfall på runt 4,5 procent i hyreshöjningar för 2023 då behoven var närmare tio procent så återstår ett stort glapp som måste hämtas in i kommande förhandlingar. Behovet av höjning för 2024 är sannolikt detsamma som för 2023. Det innebär att den årliga hyreshöjningen för 2024 måste bli väsentligt högre än för 2023. Kostnaderna fortsätter nämligen öka och så även räntorna. Hyresmarknaden är under stark press. Ska det vara möjligt att äga och förvalta hyresrätter i Sverige så måste intäkterna täcka kostnaderna. Annars urholkas möjligheten att investera i hyresrätter i Sverige, vilket vore djupt olyckligt. Så, för andra gången ska nu trepartsöverenskommelsen för de årliga hyreshöjningarna prövas. 2023 års tillämpning av modellen kan bara sammanfattas som ett fiasko. Ska systemet med förhandlingar om årliga hyreshöjningar överleva så måste resultatet bli att kostnadsökningarna täcks. Annars måste modellen ersättas med ett index. Prövningen sker nu i höst och den måste ge resultat.

Krisinsikten är nog på väg in i politiken, men insikten i hur stor bostadskrisen är har nog ännu inte infunnit sig fullt ut i hela regeringen

Nyproduktionen av bostäder fortsätter sjunka och kommer sannolikt vara på mycket låga nivåer 2023, 2024, 2025 – och 2026. Efter det väntar förhoppningsvis lite bättre tider men vändningen kommer inte ske av sig själv. Ska det bli fart på bostadsbyggandet krävs politiska reformer. Regeringen har efter en trög start kommit i gång och det är bra. Förväntningarna inför hösten på politiska reformer ska nog dock vara realistiska. Inget tyder idag på större reformer, trots att det är vad som skulle behövas. Krisinsikten är nog på väg in i politiken, men insikten i hur stor bostadskrisen är har nog ännu inte infunnit sig fullt ut i hela regeringen. Däremot tror jag att vi kommer få några besked och satsningar från regeringen i samband med budgeten. Det är en bra start, men det räcker förmodligen inte. Det återstår också att se vilken ekonomisk politik som regeringen kommer bedriva framåt.

Regeringen behöver agera för både det ägna boendet och det hyrda boendet för att bostadskrisen ska kunna lösas

Bostadskrisen består av flera delar. För det ägda boendet är det en kris på efterfrågan, den kan regeringen stötta genom ekonomiska stimulanser och lättnader. På hyresrättssidan finns efterfrågan men att investera i nya hyresrätter är en ekonomisk förlustaffär. Här kan regeringen införa fri hyressättning för nyproducerade hyresrätter vilket skulle ge fastighetsbolagen den trygghet man behöver för att kunna övertyga investerare om att det är en affär som över tid går att räkna hem. Regeringen behöver agera för både det ägna boendet och det hyrda boendet för att bostadskrisen ska kunna lösas.

Höststormarna väntar. Frågan är om de skapar möjligheter eller förvärrade problem

Hösten kommer bli en prövningarnas höst för bostadsbranschen. Den hårda prövningen kanske leder till att politiken blir mer reforminriktad kommande år. Låt oss hoppas det, annars är risken att krisen för bostadssektorn blir djupare och längre än vad vi vill inse nu. För höststormarna väntar. Frågan är om de skapar möjligheter eller förvärrade problem.

Kent Persson
Vd, Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.