SEB: Försiktig uppgång i boprisförväntningarna – stora regionala skillnader

SEB:s Boprisindikator ökar med en enhet i augusti, från plus 14 till plus 15. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 26 enheter – i Västra Götaland har hushållen blivit mycket mer positiva i augusti, medan förväntningarna har minskat betydligt i Östra Götaland.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 41 procent, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet till 26 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 3 enheter till 23 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 15, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden.

– Uppgången är modest men återspeglar en motståndskraftig bostadsmarknad som fortsätter att visa på tvetydiga signaler. De stora visningshelgerna vid månadsskiftet kommer vara en viktig temperaturmätare för hur det egentligen står till på bostadsmarknaden och om hushållen kommer få rätt i sin syn om framtiden, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Hushållen tror att styrräntan kommer öka till 4,01 procent om ett år

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,01 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad.

– Hushållen agerar klokt och justerar upp sina ränteförväntningar till 4 procent vilket indikerar ytterligare en höjning från Riksbanken. Kombinationen av ytterligare en räntehöjning, fler omförhandlade bolån samt en urholkad köpkraft talar fortfarande för ett dämpat bostadsmarknadsläge under hösten vilket kan grusa hushållens annars ganska positiva framtidssyn, säger Américo Fernández.

8 procent av hushållen planerar att binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 2 enheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 3 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn åt olika håll i regionerna

Boprisindikatorn stiger i hälften av regionerna och faller i hälften. I Västra Götaland ökar indikatorn med 21 enheter från plus 5 till plus 26. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 8 enheter från plus 7 till plus 15 medan den i Skåne ökar med 1 enhet från plus 17 till plus 18. I Östra Götaland minskar indikatorn med 17 enheter från plus 17 till 0. I Stockholm minskar indikatorn med 6 enheter från plus 24 till plus 18 och i Norrland minskar indikatorn med 4 enheter från plus 14 till plus 10.

Boprisindikatorn – Utveckling senaste 12 månaderna:

aug-23 jul-23 jun-23 maj-23 apr-23 mar-23 feb-23 jan-23 dec-22 nov-21 okt-22 sep-22
15 14 11 -7 -8 -9 -8 -21 -36 – 33 -35 -40

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 juli till 8 augusti.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.