Vill se en statlig planeringsstimulans

Martin Hofverberg från Hyresgästföreningen och Håkan Larsson från Villaägarna kommer med ett gemensamt förslag på GP Debatt.

Duon vill ändra på arbetssättet i kommunernas planarbete. De menar att dagens detaljplaner ofta är för detaljerade och anpassade efter en specifik byggherres önskemål – och om byggherren sedan hoppar av står kommunen där med ett projekt som heller ingen annan vill genomföra.

Istället borde detaljplanerna göras mer generella.

Men stora plankontor kostar pengar och byggstimulanserna som fanns mellan 2016 och 2019 gav inte tillräckliga incitament, menar de och hänvisar till Riksrevisionen, Istället vill de se en planeringsstimulans där staten står för hälften av kostnaderna.

”Vi menar att en planeringsstimulans där staten står för hälften av kostnaderna skulle öka utbudet av byggbar mark. Från vårt perspektiv är det viktigt att hålla planeringsstimulansen så generell som möjligt där kommunerna på en strategisk nivå planerar både utifrån behov och efterfrågan. Om planeringsstimulansen utformas på rätt sätt kan kommunerna komma bort från den passiv-reaktiva planeringspolitiken.

En sådan mer generell planeringsstimulans riktar då in sig på sådant som dagens kommunpolitiker faktiskt kan påverka, vilket kan tänkas få betydligt bättre effekt än den gamla byggbonusen.

När byggandet tvärnitat måste vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att byggandet av bostäder ska komma igång igen. En planeringsstimulans är ett bra steg i rätt riktning, men det brådskar.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.