”Alla politiska sidor måste samlas utifrån en krisinsikt om att situationen måste lösas”

Staffan Salén och Andreas Hatzigeorgiou från Stockholms Handelskammare efterlyser en reformerad bostadsmarknad och konstaterar att ”den reglerade hyresmarknaden har gjort förstahandskontrakt till en ouppnåelig dröm för många unga och nyinflyttade”.

Duon (Salén är ordförande och Hatzigeorgiou vd) från Handelskammaren skriver på DI Debatt om tre områden där politiken måste agera; bostadsmarknaden, energin och infrastrukturen.

Om bostadsmarknaden skriver de:

”Reformera bostadsmarknaden och rädda byggandet. Storstädernas, och inte minst Stockholms, bostadsmarknad begränsar Sveriges tillväxt och hållbara utveckling. De länder som flyttar fram sina positioner kännetecknas av storstadsregioner som växer med kompetens, entreprenörer, innovatörer, investerare och talang. Stockholmsregionen har numera en negativ inflyttning. Den reglerade hyresmarknaden har gjort förstahandskontrakt till en ouppnåelig dröm för många unga och nyinflyttade.

Den dysfunktionella hyresmarknaden förvärrar bostadsbristen. I kombination med den dramatiska minskningen i byggandet, hämmande lagstiftning, extremt utdragna och oförutsägbara planprocesser samt ett hårdnande kreditklimat har detta skapat en potentiell perfekt storm. Vi ser hur klimatsmart förtätning i storstadsregionerna hindras och hur människor får svårt att flytta dit jobben finns. Småhusen – som en betydande andel svenskarna suktar efter – är för få, för dyra och några nya byggs knappt i närhet till storstäderna. Sammantaget spär detta på kompetensbristen. I Stockholm, med omkring en fjärdedel av rikets befolkning, finns nu häften av Sveriges totala arbetskraftsbrist.

Den politiska passiviteten måste upphöra och ersättas av en bred samt modig reformagenda för ökat klimatsmart byggande och en mer välfungerande bostadsmarknad. Alla politiska sidor måste samlas utifrån en krisinsikt om att situationen måste lösas.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.