SBAB: Bostadspriserna i princip oförändrade i juni

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet fördelat över stigande huspriser med 0,4 procent och fallande lägenhetspriser med 0,2 procent. Under den sammanfattande Sverigesiffran gömmer sig dock en splittrad bild mellan olika regioner. Såväl lägenhets- som huspriserna föll i fyra av sex regioner. Mest föll lägenhets- och huspriserna i Storgöteborg. Med beaktande av tillfälliga effekter, bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,1 procent för Sverige som helhet. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

Trots fallande priser i fyra av sex regioner steg priserna med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet fördelat över stigande huspriser med 0,4 procent och fallande lägenhetspriser med 0,2 procent.Uppgången förklaras till stor del av stigande priser på hus i Södra Sverige (vars vikt har 28 procent i prisindexet) men delvis också av kraftigt stigande priser på lägenheter i Stormalmö. Med beaktande av tillfälliga effekter, däribland säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden en nedgång i priserna med 0,1 procent för Sverige som helhet.

– Bostadspriserna, särskilt lägenhetspriserna, fortsätter att uppvisa en anmärkningsvärd stor motståndskraft mot de kraftigt stigande räntorna. Men det kan vara ett bedrägligt lugn. Många bostadsrättsföreningar står inför betydande höjningar av månadsavgifterna framöver och bolåneräntorna kommer att höjas lite till, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Hittills i år har bostadspriserna stigit med totalt 2,7 procent i Sverige som helhet. Sedan toppnoteringarna förra våren har de dock fallit med 13 procent, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner i juni
Lägenhetspriserna föll i Storstockholm (-0,4 procent), Storgöteborg (-1,4 procent), Mellersta Sverige (-1,0 procent) och Södra Sverige (-0,5 procent). I Stormalmö och Norra Sverige steg de med 3,3 procent respektive 1,1 procent. Den underliggande trenden indikerar fortsatt svagt fallande lägenhetspriser i Stormalmö.

– Hittills i år har lägenhetspriserna stigit med 6,4 procent. Däremot har de fallit med 8 procent sedan toppnoteringarna förra våren. Jag skulle bli förvånad om vi ändå inte får se ett visst fortsatt fall i lägenhetspriserna när många föreningar börjar justera upp sina månadsavgifter och bolåneräntorna klättrar upp lite till. Men osvuret är bäst, säger Robert Boije.

Även huspriserna föll i fyra av sex regioner i juni
Huspriserna föll i Storstockholm (-0,3 procent), Storgöteborg (-2,7 procent), Stormalmö (-1,6 procent) och Norra Sverige (-0,3 procent). I Mellersta Sverige och Södra Sverige steg de med 0,2 respektive 1,4 procent. Den underliggande trenden indikerar fortsatt fallande huspriser i samtliga regioner. 

– Huspriserna har stigit med 0,9 procent i Sverige sedan årsskiftet men har fallit med nästan 16 procent sedan förra vårens toppnoteringar. Med fortsatt stigande bolåneräntor går det inte att utesluta att de faller lite till innan botten är nådd, säger Rober Boije.

– Det är tydligt att lägenhetspriserna så här långt har stått emot ränteuppgången bättre än husen. Samtidigt ökade priserna på hus betydligt mer under pandemin, så den stora prisnedgången på hus sedan toppnoteringarna förra våren kan delvis vara en korrigering av pandemieffekten, säger Robert Boije.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.