Tillsätter utredning om samverkan kring trygghet

Alla människor ska ha möjlighet att bo och leva i ett samhälle som är tryggt och attraktivt, menar regeringen, som nu ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur fastighetsägare och det offentliga kan samverka för att stärka tryggheten i den byggda miljön.

– Vi måste se till att många krafter hjälps åt med att ta ansvar för och sköta om våra livsmiljöer. Det behövs fler verktyg som kan öka tryggheten och attraktiviteten såväl i bostadsområden som på andra platser och som kan bidra till en positiv utveckling i Sverige, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att analysera i vilken omfattning samverkan bör vara obligatorisk mellan det offentliga och fastighetsägare i syfte att stärka trygghet, attraktivitet och det lokala näringslivet. Utredaren ska också föreslå andra insatser som bidrar till ökad trygghet och brottsförebyggande åtgärder i den byggda miljön.

Hur städer planeras och utformas påverkar förutsättningarna att skapa goda livsmiljöer som har en positiv inverkan på människors livskvalitet samt känsla av delaktighet och omsorg om den fysiska miljön. Ökad kunskap om planeringens betydelse för trygghet och brottsförebyggande arbete kan bidra till mer verkningsfulla åtgärder i den byggda miljön.

Utredningen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Uppdraget ska redovisas senast den 17 januari 2025.

Läs kommittédirektiven här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.