Riksbanken höjer som väntat med 25 punkter

Inflationen dämpas men är fortfarande alldeles för hög. Ny information, som att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt och en svagare krona, tyder på att inflationen dämpas långsammare än väntat. Riksbankens räntehöjningar har effekt, men för att inflationen ska komma tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid behöver penningpolitiken stramas åt ytterligare, menar Riksbanken och höjer styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år. Direktionen har även beslutat att öka takten i försäljningarna av statsobligationer från 3,5 till 5 miljarder kronor per månad från och med september i år.

Riksbanken skriver: ”I Sverige, liksom i omvärlden, är inflationen fortfarande långt ifrån inflationsmålet. Mätt med KPIF låg den på 6,7 procent i maj. KPIF-inflationen sjönk visserligen något mer i april och maj än i Riksbankens prognos, men det berodde till stor del på att energipriserna föll överraskande mycket. Bortsett från energipriserna dämpas inflationen långsamt och är något högre än väntat. Det beror framförallt på att tjänstepriserna ökar oväntat snabbt, vilket kan avspegla att efterfrågetrycket fortfarande är högt i delar av den svenska ekonomin. Även den svaga kronan bidrar till att hålla inflationen uppe, och det finns en risk att kronans genomslag på prisökningarna är större i nuvarande situation med hög inflation.”

”Den höga inflationen är särskilt kännbar för hushåll med små marginaler men även för ekonomin i stort är den problematisk. Därför är det av största vikt att den faller tillbaka till målet på 2 procent inom en rimlig tid. För att så ska ske bedömer direktionen att penningpolitiken nu behöver stramas åt ytterligare. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent. Prognosen är att styrräntan höjs minst en gång till i år.”

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*
2022 2023 2024 2025 2026 kv2**
KPI 8,4 (8,4) 8,9 (8,9) 4,3 (4,0) 2,3 (2,3) 1,9 (1,9)
KPIF 7,7 (7,7) 5,9 (5,9) 2,4 (2,3) 1,8 (1,8) 2,0 (2,0)
BNP 2,8 (2,6) -0,5 (-0,7) 0,0 (0,2) 1,8 (1,8) 2,7 (2,6)
Arbetslöshet, procent 7,5 (7,5) 7,5 (7,8) 8,2 (8,5) 8,3 (8,4) 7,9 (8,1)
Styrränta, procent 0,8 (0,8) 3,5 (3,3) 4,1 (3,7) 4,0 (3,6) 3,8 (3,4)

* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2023 inom parentes.
** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 2 2026.
Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*
2023 kv1 2023 kv2 2023 kv3 2024 kv2 2025 kv2 2026 kv2
Styrränta 2,75 (2,75) 3,32 (3,32) 3,75 (3,60) 4,05 (3,65) 4,05 (3,65) 3,75 (3,35)

* Procent, kvartalsmedelvärden
Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i april 2023 inom parentes.
Källa: Riksbanken

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 5 juli.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.