”Kapa Sveriges orimligt höga flyttskatter”

Sverige har EU:s överlägset högsta flyttskatter, vilket hindrar många från att flytta till en bostad som passar deras behov. Nu behövs en övergripande bostads­skatte­reform, skriver André Nilsson, Mäklar­samfundet, på SvD Debatt.

Han föreslår reformer utifrån fem utgångspunkter:

#Öka effektiviteten i bostads­beskattningen, avskaffa de skadligaste skatterna. Det är känt sedan länge att Sveriges höga flyttskatter är skadliga.
”Ett första steg bör vara att följa OECD:s policy­förslag om att inflation borde räknas bort från reavinster.”

# Gör bostadsbeskattningen mer rättvis med stärkt enhetlighet och neutralitet.
”Ett konkret exempel på när bostads­skatterna särbehandlar boende­former är skillnaden i att köpa ett bostadsrätts­radhus och att köpa ett identiskt äganderätts­radhus. Ägande­rätten missgynnas av både pantskatter och högre fastighets­skatt.”

# Bostadsskatter ska skapa förutsättningar för klimat­omställning.
”Bostads­bristen är främst ett resultat av att vi nyttjar befintligt bostads­bestånd ineffektivt. Ett mer effektivt hushållande med bostads­beståndet skulle både göra så att fler kan flytta till den bostad de behöver, och att utsläppen i bostads- och fastighets­branschen skulle minska.”

# Bostadsskatter ska främja en socialt hållbar bostads­marknad.
Att uppskov på reavinst­skatten inte gäller i samma utsträckning vid flytt till billigare bostäder missgynnar den senior som väl väljer att flytta från villan. Nuvarande skatte­incitament skapar socialt ohållbara boende­situationer.”

# Utgå från forskning och lär av andra länder.
”Sverige är sämst i klassen när det gäller bostads­beskattning. Trots att forskning visar att varje procent i transaktions­skatt försämrar rörligheten på bostads­marknaden med 7–9 procent har Sverige valt att inta en extrem­position när det handlar om höga flyttskatter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.