Fastighetsägarna: Samverkan är bra – men kan inte tvingas fram

Samverkan mellan fastighetsägare, kommun, polis och näringsliv för att skapa trygga områden fungerar som bäst när den bygger på frivilligt engagemang och inte tvång. Det behöver regeringen ha som utgångspunkt när den nu tillsätter en utredning om hur tryggheten kan öka i olika bostadsområden, menar Fastighetsägarna, som en reaktion på förmiddagens nyhet om regeringens nya utredning.

Regeringen har tillsatt en statlig utredning med uppdrag att se över hur samverkan mellan kommuner, myndigheter, fastighetsägare och övriga delar av näringslivet kan bli mer effektiv för att öka tryggheten i ett område.

– Det är bra att regeringen ser att det behövs mer samverkan för att öka tryggheten. Alla erfarenheter visar att samverkan är ett effektivt sätt att öka tryggheten i ett område. En grundförutsättning för en framgångsrik samverkan är att den bygger på ett eget frivilligt engagemang för området. Det kan aldrig tvingas fram. Det behöver regeringen ha med sig i utredningen, säger Anna Thureson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna.

– Det är däremot bra att regeringen tagit till sig av kritiken från fastighetsbranschen och ger utredaren i direktiv att utreda om platssamverkan bör vara obligatorisk. Detta till skillnad från Tidöavtalets krav på obligatorisk platssamverkan, säger Anna Thureson.

Den 1 juli 2023 får kommunerna ett nytt lagstadgat ansvar för att arbeta brottsförebyggande och samordna trygghetsarbetet i kommunen.

– Fastighetsägare har unik kunskap om hur ett område ser ut och fungerar och är därför en viktig aktör i trygghetsarbetet. Men det är polisen och kommunerna som har ansvar för att bekämpa och förebygga brott. Det är ett ansvar som aldrig kan läggas över på en privat aktör, säger Anna Thureson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.