”Regeringen måste småhussatsa”

Långa ledtider, orimliga överklagande och höga kostnader kan inte längre tillåtas att hindra en hållbar stadsplanering, skriver David Johnsson, vd och Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på Trä- och möbelföretagen i ett debattinlägg på Altinget.

Johnsson och Edgren efterlyser en småhussatsning från regeringen. De skriver att byggandet av småhus de senaste åren har varit det lägsta på 100 år. ”Detta trots att återkommande undersökningar visar att 7 av 10 helst vill bo i småhus och var tredje som bor i hyresrätt vill flytta till småhus.”

De skriver:

”För en mer hållbar bostadsutveckling för fler behövs stimulanser på flera plan för ett ökat småhusbyggande, allt från effektivisering och kvalitetsstyrning av kommunal bostadsplanering till reformer av de statliga regelverk som idag ohejdat sätter stopp för välbehövlig nybyggnation. Avvägningar behövs istället för stupstocksregler vad gäller riksintressen, strandskydd, artskydd med mera.

Många kommuner klarar inte av att ta sitt ansvar som planmonopolister – nya myndighetsuppdrag behövs för att tillgängliggöra ett rimligt utbud av mark för småhusbyggande. Men det stannar inte där.

Omfattande kreditrestriktioner tillsammans med frånvaro av startlån och sparfrämjande åtgärder omöjliggör för många att köpa en bostad, än mindre egna hem. Även omotiverade stämpelskatter och skenande offentliga monopoltaxor som exempelvis V/A, avfall, fjärrvärme och bygglov kapar orimliga kostnader. Utöver detta behövs en samlad översyn av de juridiska regelverk kring bostadsbyggande som styr bostadsutvecklingen.

Långa ledtider, orimliga överklagande och höga kostnader kan inte längre tillåtas att hindra en hållbar stadsplanering. Bara så kan vi nå både klimatmål och ökad trygghet.”

Läs hela inlägget här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.