En bra start men fler reformer krävs – vem tar täten i Almedalen?

LEDARE | Regeringen börjar nu ta initiativ i bostadskrisen.
Det är bra, men utredningarna tar för lång tid och det dröjer länge innan vi ser resultaten av dem.
Fler åtgärder krävs och Almedalsveckan blir en intressant värdemätare: Vilka tar upp bostadsproblematiken i partiledartalen?

Lagom till midsommar och Almedalsveckan så kom det då bostadspolitiska besked från regeringen, vilket i sig är bra. Det visar att regeringen har krisinsikt. Sannolikt kommer också regeringen återkomma med fler förslag för att lösa bostadskrisen. Och fler förslag är välbehövliga. Det måste komma reformer som stödjer det allmänna byggandet, reformer för det ägda boendet och där handlar det främst om att stödja efterfrågan samt reformer för det hyrda boendet där det handlar om att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar för att äga, förvalta och nyproducera hyresrätter.

Låt oss hoppas att förra veckans pressträff var startskottet för det arbetet och de samtal som behöver föras emellan branschen och politiken

Problemen är djupa, breda och kända. Risken är uppenbar att problemen kommer bita sig fast och bli långvariga. Därför måste politiken engagera sig på djupet i dessa frågor. Låt oss hoppas att förra veckans pressträff var startskottet för det arbetet och de samtal som behöver föras emellan branschen och politiken. För förra veckans besked räcker inte. En bra start, men det krävs fler reformer för att långsiktigt få bostadsmarknaden att fungera.

Att utreda en återställning av presumtionshyressystemet visar att regeringen har insikt i de problem som finns för nyproduktionen av hyresrätter. Ett återställande i sig löser inte alla problem – det krävs mer för att investeringsviljan ska öka.

Det politiska modet att ta de samtalen och hitta lösningar önskar jag kommer under innevarande mandatperiod

Det effektivaste sättet att åtgärda problemen är att införa fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skapar förutsägbarhet för både fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom finns det redan en färdig utredning för det, vilket innebär att regeringen snabbt skulle kunna få på plats fungerande hyressättning för nyproduktionen, vilket kommer leda till ett ökat byggande. Jag är övertygad om att det finns möjligheter att hitta breda lösningar som leder till brett politiskt stöd för den reformen. Det politiska modet att ta de samtalen och hitta lösningar önskar jag kommer under innevarande mandatperiod.

Återställandet av presumtionshyressystemet rättar heller inte till de stora problem vi har, nämligen förutsägbarheten av hyresnivåerna och de årliga hyresjusteringarna

Det finns en uppenbar risk att regeringens utredning tar för lång tid. Utredningen ska vara klar i september 2024, vilket innebär att förändringar av systemet sannolikt kan komma på plats tidigast under 2025. Det innebär att vi har minst två förlorade år framför oss där byggandet av nya hyresrätter kommer vara mycket lågt. Därefter tar det ytterligare ett par år innan byggandet är igång. Så att risken är uppenbar att det kommer vara ett mycket lågt byggande av hyresrätter fram till 2027/2028. Vad som händer därefter återstår att se och beror givetvis också på en rad andra faktorer såsom det ekonomiska läget, räntor och byggpriser. Nyproduktionssituationen kräver snabbare hantering än så. Återställandet av presumtionshyressystemet rättar heller inte till de stora problem vi har, nämligen förutsägbarheten av hyresnivåerna och de årliga hyresjusteringarna. Bristen på förutsägbarhetförsvårar investeringsbesluten framåt och skapar en fortsatt osäkerhet och oro kring den ekonomiska lönsamheten i att bygga nya hyresrätter.

En värdemätare på hur stor insikten är i bostadskrisen är just vilket utrymme den ges av partierna under Almedalsveckan. Vilka partiledare kommer i sina tal ta upp de bostadspolitiska frågorna?

Regeringens utspel gör ju Almedalsveckan ännu lite intressantare. Fastighetsbranschen är på plats och genomför ett stort antal seminarier, rundabordssamtal och mingel. Allt för att öka dialogen emellan branschen och politiken i viktiga frågor.

Jag hoppas nu att politiken låter bostadsfrågorna ta en större plats i det politiska arbetet. Att låta dem ta plats i Almedalen vore väl ett utmärkt första steg. En värdemätare på hur stor insikten är i bostadskrisen är just vilket utrymme den ges av partierna under Almedalsveckan. Vilka partiledare kommer i sina tal ta upp de bostadspolitiska frågorna?

Vilket parti och vilken partiledare som tar tag i frågorna på allvar återstår att se, men kommande valsegrar grundläggs genom att ha svaren på hur bostadskrisen ska lösas

Den som vill lösa stora samhällsproblem börjar med bostadsfrågan. Utan en trygg bostad för alla går det inte att lösa utanförskap, segregering och kriminalitet. Tillväxten kommer att hämmas och kompetensförsörjningen bli svår. De kommande åren kommer bostadsfrågorna bli än viktigare. Vilket parti och vilken partiledare som tar tag i frågorna på allvar återstår att se, men kommande valsegrar grundläggs genom att ha svaren på hur bostadskrisen ska lösas.

Kent Persson
Vd för Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.