Byggfakta: Tecken på att nedgången bromsar in

Efter att ha gått ner 20 månader i rad vänder Byggfaktas byggstartsindikator för bostäder upp något.
– Efter ett och ett halvt års brant fall visar nu byggstarterna i bostadssektorn äntligen preliminära tecken på att plana ut. Indikatorn är dock nere på de nivåer den senast låg på i slutet av 2014, vilket visar hur nedpressat byggandet är, säger Byggfaktas analyschef Tor Borg.

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt ökade med 0,6 procent mellan april och maj enligt Byggfaktas Byggstartsindikator, som mäter projektens uppskattade byggkostnader. Bostadsbyggandet ökade med 0,3 procent medan övrigt byggande ökade med 0,7 procent. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 11,8 procent. Bostadsindikatorn har fallit med 38 procent medan indikatorn för övrigt byggande ökat med 21 procent.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur, ökade alltså med 0,6 procent under maj, vilket var första gången den ökade sedan hösten 2021. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -11,8 procent i maj, en liten ökning jämfört med förra månadens uppreviderade utfall.

– Byggstartsindikatorn har ökat något den senaste månaden, samtidigt som tidigare månadsutfall inte reviderats ned. Detta kan vara ett tidigt tecken på att nedgången i byggandet börjat plana men det kan också vara tillfälligt. Oavsett signalerar indikatorn att byggstarterna ligger på markant lägre nivåer än de gjort de senaste åren, säger Tor Borg, analyschef på Citymark Analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet kan vara på väg att plana ut på låg nivå

Efter att ha minskat 20 månader i rad steg byggstartsindikatorn för bostäder med 0,4 procent under maj. Utfallet för de tre föregående månaderna reviderades också upp något. Fortfarande ligger dock indikatorn på hälften av toppnivåerna under hösten 2021. Jämfört med maj i fjol har bostadsindikatorn gått ned 38,7 procent.

– Efter ett och ett halvt års brant fall visar nu byggstarterna i bostadssektorn äntligen preliminära tecken på att plana ut. Indikatorn är dock nere på de nivåer den senast låg på i slutet av 2014, vilket visar hur nedpressat byggandet är, säger Tor Borg.

Indikatorn mer negativ än den officiella statistiken

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, det vill säga att förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

– Årstakten för byggstartade bostäder nådde sin topp i början av 2022 enligt den officiella statistiken och har därefter vikit av nedåt. Byggstartsindikatorn toppade däremot redan under hösten 2021 och har därefter fallit snabbare än vad de officiella siffrorna visar. Indikatorn signalerar nu en årstakt kring 35 000 byggstartade bostäder till hösten, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Stillastående utanför bostadssektorn

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande ökade med 0,7 procent under maj vilket var något högre än förra månadens uppgång, som reviderats upp något. Årstakten var 20,9 procent, en inbromsning jämfört med föregående månader.

– Efter en ganska snabb uppgång fram till årsskiftet har byggstarterna utanför bostadssektorn stått och stampat lite det senaste halvåret. Byggande av skolor, sjukvård och kontor ökar medan övriga sektorer tappar, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, maj 2023

Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 186,4 +0,6% -11,8%
Bostäder 142,3 +0,3% -37,9%
Övriga byggnader 232,7 +0,7% +20,9%

Källa: Byggfakta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.