Bildar organisation för fler personalbostäder

Nu bildar sju företag som tillhandahåller bostadslösningar till företag och offentliga verksamheter som behöver tillfälliga personalbostäder ett branschsamarbete. Bakgrunden är domen i Högsta domstolen som kan leda till att möjligheten att tillhandahålla denna typ av personalbostäder kan försvinna. Den uppkomna situationen kräver att regeringen agerar så att denna typ av personalbostäder, som är viktiga för företags kompetensförsörjning och konkurrenskraft, inte försvinner, menar bolagen.

De sju företagen som har bildat branschsamarbetet Företagsbostadsbolagen (FBB) är Bostad Direkt, Beautiful Apartments, Be Resident, Stay Sthlm, Logitjänst Forenom AB, Företagsbostäder Sverige AB och Newstay.

Behovet av andrahandshyra av företagslägenheter har vuxit fram som en konsekvens av utvecklingen på arbetsmarknaden med gigekonomi och företagens förändrade arbetssätt. Det är en global trend. Denna uthyrningsmöjlighet till företag är nu hotad som en följd av en dom från Högsta domstolen från slutet av år 2022.

Företagen i FBB menar att det finns ett behov av tillfälliga personalbostäder för företag och offentliga verksamheter. De skriver:

”Att kunna attrahera nyckelmedarbetare till specifika orter och uppdrag är centralt för svenska företags konkurrenskraft. Alltför ofta misslyckas detta på grund av svårigheter att ordna en bostad till den som ska rekryteras. En undersökning gjord av Stockholms Handelskammare 2022 visar att Stockholms dysfunktionella bostadsmarknad leder till att företag misslyckas med att rekrytera rätt person: 34 procent av de tillfrågade företagen uppger att de har problem att rekrytera rätt personer på grund av bostadssituationen i Stockholm. Närmare 30 procent av företagen går in och hjälper de rekryterade personerna med bostad och då dominerar hyrt boende.”

”Kompetensbristen i såväl näringsliv som offentlig sektor gör att behovet av utländsk arbetskraft kommer att öka. Att i det läget omkullkasta flexibiliteten som andrahandsuthyrningar till företag medför kommer ytterligare försvåra den redan allvarliga situationen kring kompetensförsörjningen i Sverige. Denna möjlighet måste finnas kvar.”

FBB inleder nu ett påverkansarbete för att få regeringen att tillsätta en utredning om ett undantag i hyreslagstiftningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.