Besqab varslar 40 personer

Bostadsutvecklaren Besqab anpassar organisationen för lägre produktionsvolymer till följd av det försämrade marknadsläget och har lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare.

Marknaden för nyproduktion ser ut att bli fortsatt utmanande 2023 och 2024. Försäljningen av bostäder taktar på men till avsevärt lägre volymer och det tar längre tid för bostads­köparna att fatta köpbeslut. Osäkerhet om framtiden, det höga kostnadsläget, ränteutvecklingen och minskad köpkraft ökar utmaningarna i att starta nya projekt­, skriver Besqab, som i sin senaste årsredovisning angav att man hade 140 anställda.

För att möta de nya förutsättningarna har bolaget lagt ett varsel om cirka 40 medarbetare. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas snarast.

– Vi befinner oss i en situation där vi behöver vidta åtgärder för att anpassa våra kostnader och vår organisation till en lägre produktionsvolym och rusta oss för några tuffa år framåt. Det är självklart väldigt tungt att behöva fatta ett sådant beslut och att våra medarbetare drabbas, säger vd Carola Lavén.

– Besqab har varit verksam som bostads­utvecklare i drygt 30 år och har varit med om konjunktursvängar tidigare. Det finns ett stort behov av bostäder på våra marknader och vi samlar nu vår långa erfarenhet som bostads­utvecklare och fokuserar på att skapa förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt bolag där vår kärnverksamhet är projekt­utveckling och genomförande av attraktiva och hållbara boendemiljöer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.