FI: Ventilen i amorteringsreglerna fungerar

Många tyckte att det var märkligt att Finansinspektionen – som själva införde amorteringsreglerna och hela tiden har varit för dem – fick uppdraget av regeringen att utreda hur den så kallade ventilen fungerar. Nu har FI presenterat utredningen. Slutsatsen: Ventilen fungerar.

Amorteringsreglerna ger banker möjlighet att bevilja låntagare tillfällig amorteringspaus, den så kallade ventilen. Finansinspektionen har nu på regeringens uppdrag kartlagt hur bankernas hantering av amorteringsundantag fungerar i praktiken. FI konstaterar att ventilen fungerar och att bankerna gör individuella bedömningar.

Amorteringskraven infördes av FI i två omgångar 2016 och 2018 med syftet att stärka hushållens motståndskraft och öka stabiliteten i det finansiella systemet. Ventilen, det vill säga möjligheten till undantag från att amortera, har funnits sedan kraven infördes. Den kan tillämpas vid särskilda skäl för bolånetagare som har fått väsentligt försämrade ekonomiska förutsättningar.

Det senaste året har hushållens ekonomi pressats och fler har velat utnyttja undantaget från att amortera. Under de första månaderna 2023 beviljades i genomsnitt 2 800 hushåll per månad undantag från amorteringskraven. Det är nästan fyra gånger fler än de första månaderna 2022.

– När hushållen har pressats i sin privatekonomi är det också fler som har beviljats undantag. Det visar att ventilen fungerar bra och som tänkt, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr.

Det är viktigt att bankerna gör en bedömning utifrån låntagarens individuella situation. FI bedömer att bankernas processer för hur detta fungerar har blivit bättre och i dag fungerar bra.

– Bankerna känner sina kunder bäst och är också bäst lämpade att göra bedömningarna kring vem som ska få ett tillfälligt undantag och under hur lång tid. Vi kan se att processerna för detta nu fungerar bra och att bankerna agerar mer lika, säger Daniel Barr.

Läs rapporten från Finansinspektionen här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.