HGF: Boverkets förslag på nya byggregler ett högriskexperiment

Boverket har lämnat förslag på nya byggregler, kring bland annat hälsa, miljö och säkerhet. Syftet med det förenklade regelverket är att främja innovation och konkurrens och i förlängningen skapa grogrund för ökat byggande. Hyresgästföreningen varnar för ett högriskexperiment som sätter byggkvalitet och boendes hälsa på spel.

Boverkets förväntan är att en övergång från dagens reglerade regelverk, där staten ska definiera vad men inte hur, ska främja innovationer och högre konkurrens. Hyresgästföreningen ser positivt på möjligheten till ett mer kostnadseffektivt och ökat bostadsbyggande men ställer sig frågande till om förslaget till föreskrifter kommer ge önskad effekt.

– Sverige har länge stått ut som ett land med hög boendestandard. En viktig anledning är att vi har starka regleringar för hur man får bygga. Boverkets nya förslag på regelverk är ett högriskexperiment, som kan komma att försvåra byggandet och offra de boendes hälsa, säger Joachim Höggren, energi- och hållbarhetsexpert på Hyresgästföreningen.

I förslaget ryms bland annat borttagande av krav på lägsta rumshöjd, direkt dagsljus och utblick, som istället ska kunna ersättas med hjälp av andra tekniska lösningar och innovationer. Som exempel på en lösning för ljusinsläpp nämns bland annat fiberoptik.

– Alla förstår att fönster inte bara är ljussättare som kan ersättas med fiberkablar, och hur tänker sig Boverket att låg takhöjd ska kunna kompenseras genom ny teknik? Speglar och digitala skärmar? Bostadsbristen gör att vissa grupper inte har möjlighet att välja bort ohälsosamma bostäder. De nya reglerna innebär därför en stor risk till försämrad standard med stora konsekvenser för boendes hälsa som följd, säger Joachim Höggren.

Boverkets förslag och en mängd remissvar finns att läsa här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.