Reaktioner från branschen efter mötet

Glädjande nyhet om en ny arbetsgrupp, mängder av förslag på åtgärder och krav att övergå från prat till verkstad.  Här är några av reaktionerna från branschen efter tisdagens rundabordssamtal med bostadsminister Andreas Carlson.

 

Stefan Ränk.

Einar Mattssons Stefan Ränk skriver på Linkedin:

”Deltog i bostadsministern rundabordssamtal med många samstämmiga branschkollegor. Den glädjande nyheten från Andreas Carlson var att de tillsatts en arbetsgrupp med statssekreterare till statsministern, finansministern, finansmarknadsministern, justitieministern, arbetsmarknadsministern under ledning av Johan Davidson för att hantera bostadsfrågan. Ett bra steg på väg mot ett helhetsgrepp av #bopol

Ränk skriver också vad han själv framförde:

”Jag har ett tråkigt budskap och jag har ett glädjande budskap.
Det tråkiga budskapet är att det inte finns någon quick fix för att få dagens bostadsmarknad att fungera.
Det glädjande budskapet är att vi befinner oss i ett regleringsmisslyckande och inte ett marknadsmisslyckande, att ni äger frågan och att verktygslådan är full med utredningar och förslag, från EU, OECD, IMF, svenska offentliga och privata utredningar, lagda med alla lösningar på de låsningar som finns på den svenska bostadsmarknaden. Det finns knappt någon tanke som inte redan är tänkt, knappt något förslag som inte redan är framlagt.
Av alla dessa vill jag idag särskilt lyfta fram tre:

1.) Vi som har en egen försörjning ska kunna bära våra boendekostnader på en fungerande bomarknad. Men de som inte har egen försörjning behöver riktade stöd för att betala för sitt boende. Samla dem inte i särskilda hus eller områden utan låt dem bo med oss andra. Då får de rätt sociala sammanhang som stöd.
2.) Ta bort amorteringskravet. I dagens ränteläge har en låntagare betydande incitament att amortera av egen kraft. En sådan åtgärd är inte inflationsdrivande utan bara fördröjande för en marknad som söker sitt jämviktsläge.
3.) Reformera hyresmarknaden och inför fri hyressättning vid nyproduktion, det vill säga riktiga presumtionshyror som är förutsägbara och begripliga för både hyresgäster och fastighetsägare. Det gamla presumtionshyressystemet har slutligen mött sitt öde efter att överlevt alldeles för länge. Lappa och laga inte på det.”

TMF:s David Johnsson säger:

– Det var positiva samtal där vi delade samma bild av vad som behöver göras, även om utgångspunkterna såklart är lite olika. För vår del lyfte vi tillgången på mark i kommunerna och finansieringsfrågan som centrala för att få i gång byggandet, och där var vi rörande överens.

– TMF vill att det byggs mer av samtliga upplåtelseformer och bostadstyper. Den nuvarande situationen kräver åtgärder som stimulerar såväl utbuds- som efterfrågesidan av bostadsmarknaden och passivitet från regeringen kan leda till stora bostadspolitiska problem i form av ökad bostadsbrist och negativa spridningseffekter i hela samhällsekonomin. Så kan vi inte ha det, säger David Johnsson.

Bland förslagen från TMF finns att sätta ökad press på kommunerna – bland annat genom att ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledningar till kommunerna hur de kan öka byggandet av småhus, stimulera efterfrågan genom att utöka och utvidga ROT-avdraget samt tillfälliga eller permanenta sänkningar av så kallade flyttskatter som kan stimulera efterfrågan på nyproduktion. Det handlar bland annat om stämpelskatten, lagfartsavgifter och pantbrevsavgifter.

Ytterligare förslag som TMF lyfte fram är startlån för förstagångsköpare, att slopa det skärpta amorteringskravet samt att ta fram åtgärder för att stimulera en hög renoveringstakt med hållbara produkter i det befintliga bostadsbeståndet.

Kent Persson

Bostadspolitik.se:s och Heimstadens Kent Persson sa till Fastighetstidningen efter mötet att han uppskattar att bostadsministern ställde insiktsfulla frågor och uppfattade att det finns krisinsikt kring behov av åtgärder både på kort och lång sikt.

– Nu behövs det att politiska reformer arbetas fram skyndsamt. Det handlar om att återuppväcka investerarvilja och tilltro till marknaden. Just nu finns det inget ljus i tunneln, med risk att alla stänger ner helt, säger Kent Persson till Fastighetstidningen.

Kent Persson hoppas att bostadsministern också ska ha modet att kalla till sig kommunerna.

– Det behövs en transparent diskussion om hur kommunerna kan underlätta bostadsbyggandet. Där kan bostadsministern ta ansvar eftersom man som enskild aktör riskerar att hamna i konflikt med enskilda kommuner.

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen, var även hon av uppfattningen att Andreas Carlson insåg allvaret i krisen

– Det är den värsta sedan 90-talet och därför måste det till åtgärder både på kort och längre sikt. Det många lyfte var att öka hushållens möjligheter att efterfråga bostäder, att skrota det sista amorteringskravet och sedan fri hyressättning i nyproduktion, säger Anna Broman till Fastighetstidningen.

Magnus Persson, Sverigechef hos byggjätten Skanska, menar att kommuner, regioner och staten måste ge klartecken åt alla de planerade byggprojekt som ligger i projekteringsfasen.

– Det är viktigt att de offentliga beställarna sätter spaden i marken för planerade byggprojekt av samhällsfastigheter, hyresrätter och offentlig infrastruktur nu när marknaden är tuff, säger han till Dagens Industri i en artikel där DI  konstaterar att byggkraschen har drabbat Sverige värst i Europa.

I samma artikel säger Obos Joakim Henriksson att man har gått in i en ”övervintringsfas” med en halverad produktion.

Bolaget har bland annat tillfälliga skattesubventioner av nyproduktionen på önskelistan.

– Fortsätter det extrema läget vi står inför nu så blir det en långsiktig katastrof och svårt att få tillbaka kompetens till branschen, säger Henriksson till DI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.