”Förenkla för barnfamiljer att lämna utsatta områden”

Barn som växer upp i utsatta områden har sämre framtidsutsikter. Utifrån en ny rapport ger tre nationalekonomer förslag på åtgärder som kan förbättra förutsättningarna.

Hans Grönqvist, professor i nationalekonomi vid Linné­universitetet, Susan Niknami, forskare i nationalekonomi vid Stockholms universitet och Torsten Santavirta, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet står bakom den nya rapporten och de kommer i ett debattinlägg på SvD mer flera konkreta förslag på åtgärder:

# Förenkla för barnfamiljer att byta bostads­område.
Tidigare forsknings­resultat visar att det kan vara effektivt att ge familjer ekonomiskt stöd för att flytta.
Ett annat sätt skulle kunna vara att ge familjer i utsatta områden förtur i den kommunala bostadskön till bostäder i mindre utsatta områden.

# Breda satsningar på arbetsmarknad och skola i utsatta områden.
Utlokalisera viss offentlig verksamhet till utsatta områden.

# Ökad närvaro av områdespoliser på speciella tider och dagar.

# Mer fokus på utvärdering och datainsamling.
Forskare bör redan tidigt under planerings­stadiet få vara delaktiga och påverka genom­förandet och utvärderingen av insatserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.