Tio förslag för att vända byggkrisen

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd och Fastighetsägarnas vd Anders Holmestig skriver på DI Debatt inför bostadsminister Andreas Carlsons snabbinkallade krismöte om bostadsbyggandet.

Duon skriver att de inför dagens möte föreslår att en snabbutredning tillsätts, som till slutet av året presenterar en ”offensiv agenda för bostadsbyggandet och en bättre fungerande bostadsmarknad. Inspiration kan hämtas från Lindbeck-kommissionen som på bara tre månader tog fram reformer för att ta Sverige ur den ekonomiska krisen i början av 90-talet och som bland annat resulterade i en självständig riksbank, inflationsmål och striktare budgetprocess.”

De presenterar tio konkreta förslag för ökat bostadsbyggande:

  • Utveckla hyrorna vid nyproduktion.
  • Underlätta finansiering av bostadsköp: Sänkta amorteringskrav och höjt bolånetak.
  • Korta ledtiderna för bostadsbyggandet.
  • Sätt ner foten mot långa överklagandeprocesser.
  • Förenkla konvertering av lokaler till bostäder.
  • Lätta på begränsningarna för ränteavdrag.
  • Återställ ROT till 50 procent och höj beloppet.
  • Öka bostadsföretagens avsättningsmöjligheter och avdragsrätt för reparationer.
  • Tillgången på planlagd mark för bostäder behöver öka.
  • Utveckla den sociala bostadspolitiken.

De avslutar: ”Kortsiktiga stimulansåtgärder biter inte på de grundläggande problemen på bostadsmarknaden, utan kan tvärtom förstärka dem samtidigt som de skapar en osund ryckighet. Våra förslag riktar in sig på att komma tillrätta med de strukturella problem som länge gjort att svensk bostadsmarknad fungerar dåligt. Regeringens inbjudan visar på krisinsikt. Nu krävs handlingskraft att genomföra de reformer som är nödvändiga för att vända byggkrisen och öka bostadsbyggandet.”

Läs hela inlägget här. 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.