Här är Lennart Weiss inspel till bostadsministern: Nyckelordet är riskdelning

Bostadspolitik.se:s chefredaktör Lennart Weiss lämnar på dagens möte med bostadsministern över ett medskick där han beskriver nuläget och ger förslag på åtgärder. Nyckelordet är riskdelning.

 

Övergripande ansats: tematik och process

 1. Problemanalys
 • Bostadsbyggandet har kollapsat. Starka likheter med 1990-talet.
 • Orsak 1: hushållens köpkraft har kraftigt urholkats till följd av ökade boendekostnader (amorteringar, avgifter, räntor) samt ökade levnadsomkostnader. (1,5 månadslön 2022 plus en månadslön 2023 i förlorad köpkraft.) Påverkar marknadsdjupet som minst halverats (Göteborg 67%), Luleå 61 %, Skellefteå 49%)
 • Orsak 2: ökade byggkostnader slår hårt mot HR. I kombination med försämrad lönsamhet i löpande förvaltning samt negativa värdeförändringar (BR-problem) påverkas investeringsviljan.
 • Fallet är djupt, brett och blir LÅNGVARIGT (I reala termer är bostadspriser och löner tillbaka på 2013/-14 års nivå.)
 • Arbetskraftsförsörjningen (arbetsmarknaden) hotas i hela landet vilket slår mot Sveriges långsiktiga ekonomiska tillväxt.

 

 1. Tematik – RISKDELNING

Om regeringen vill dämpa utvecklingen finns två principiella alternativ; stimulera efterfrågan (hushållen) eller utbudet, d v s kompensera för kostnadsökningar via produktionsstöd. I båda fallen handlar det om riskdelning:

 • I detta nu utgör (tre) olika varianter av ”dela-koncept” 70 procent av OBOS försäljning i Oslo-området, detta i ett land där det redan finns startlån och bosparande.
 • Debatten om skuldsättningen har målat in bostadspolitiken i ett hörn. 1990-talets systemskifte innebar en avsiktlig överflyttning av ansvaret för bostadsfinansieringen, från staten till hushåll, fastighetsbolag och banker. Detta beskrivs nu som ett problem. Alltså krävs ett nytt svar.
 • Med undantag för premiumlägen med hög betalningsvilja lyser bolagens kalkyler blodrött. För att rädda det breda byggandet för arbetsmarknaden krävs nya svar, både på kort och lång sikt.

 

 1. Process

I ett kritiskt skede som detta krävs först och främst en god process. Dagens inbjudan är ett bra initiativ och en god start, som dock behöver följas av ett mer strukturerat arbete, på kort och lång sikt. Med ett sådant tillvägagångssätt får regeringen tillgång till expertkompetens, välgrundade analyser och konkreta kalkyler att basera sina överväganden på samt argument att väpna sig med mot ”högre makt”.

 • Kort sikt: tillsätt en analysgrupp (”bokriskommission”) med uppgift att analysera orsakssamband, krisens djup och långvarighet samt presentera förslag till alternativa åtgärder.
  Principiellt svar på lösning: Riskdelning.
 • Lång sikt: Återhämtningen av bostadsbyggandet på längre sikt (efter det att stora värden förspillts) men också den nya finansiella miljön, sannolikt med positiv realränta, kräver en ny formel för riskdelning mellan hushåll, bransch, finansiella marknader samt stat/ kommun. Det gäller oavsett om bostadsbyggandet framåt ska utgå från principen om en ”efterfrågestyrd bostadsmarknad” eller en ”utbudsdriven”, t ex med inslag av subventionerade bostäder för särskilt utsatta grupper.
  Principiellt svar på lösning: Riskdelning.

4. För övrigt anser undertecknad att regeringen omgående bör…

 … vidta åtgärder för att sänka priset på färjebiljetter till Gotland.

Lennart Weiss
Kommersiell direktör, Veidekke
Chefredaktör, Bostadspolitik.se
Sommargotlänning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.