Weiss: Bostadskrisen förvärras – politiken måste agera

Den svenska bostadsmarknaden befinner sig i sin svåraste kris sedan början av 1990-talet. Kollapsen för bostadsbyggandet blir långvarig och hotar arbetskraftsförsörjningen i hela landet, skriver Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss i en gästkrönika i Affärsvärlden.

Lennart Weiss konstaterar att det verkliga bostadsbyggandet i år faller ner mot 15 000 bostäder. Skillnaden mot fallet under 90-talskrisen är att det nu går mycket snabbare.

Hushållens köpkraft har urholkats samtidigt som byggkostnaderna har stigit.

”Slutsatsen blir att nyproduktionen av bostadsrätter med stor sannolikhet kommer att vara mycket låg under flera år, sannolikt halverad jämfört med nivåerna de senaste åren. I juni 2023 finns inga tecken på att marknadsdjupet återhämtar sig de närmaste åren.”

”Med realt kraftigt fallande bostadspriserna i kombination med fortsatt höga byggkostnader får nyproduktionen svårt att konkurrera med andrahandsmarknaden flera år framåt. Den bistra slutsatsen blir att politiken åter måste in på banan”.

Läs hela inlägget här. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.