Fem saker att tänka på när du arbetar med Boverkets indikatorer Mått på Bostadsbrist

Tyréns analytiker Robin Svensén skriver i ett blogginlägg om Boverkets bostadsbrist-indikatorer. Det finns en del problem med kriterierna och Svensén tipsar om hur man kan tänka när man arbetar med dem.

Svenséns tips är framför allt till kommuner som arbetar med Boverkets indikatorer.

Han skriver

”Det är viktigt att ha bra underlag man arbetar med bostadsförsörjning och försöker prioritera mellan olika insatser. Boverkets indikatorer på bostadsbrist har inneburit att det nu finns data att tillgå – vilket är toppen – men det har inte gjort arbetet enklare. Det finns många fallgropar och problem som du behöver känna till när du arbetar med datan.

Dessa fem punkter gör datan spetsigare och mer användbar:

# Exkludera trångbodda som bor i äganderätt

# Exkludera trångbodda men samtidigt har en god ekonomi och därmed har möjlighet att ordna sitt boende på egen hand.

# Exkludera de som bor i specialbostäder, som studentbostäder, eftersom de redan är föremål för särskilda bostadsförsörjningsåtgärder.

# Försök att uppskatta arbetsutpendlingen till utlandet

# För att få en mer realistisk bild kan man försöka beräkna de faktiska boendekostnaderna och jämföra med utbudet på marknaden.”

Läs gärna hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.