”Vansinne att bidrag göder en svart marknad”

Linköpings S- och M-kommunalråd är överens och skriver på SvD Debatt om domen i Högsta förvaltningsdomstolen som visar att kommuner är skyldiga att ge bidrag till svarta hyreskontrakt.

Kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), vice ordförande Niklas Borg (M) och Fredrik Lundén (M), ordförande i arbetsmarknads­nämnden i Linköping sågar fullständigt domen från Högsta Förvaltningsdomstolen.

De skriver:

”I domen står det svart på vitt att rätten till bistånd inte ska vara beroende av ifall det hyresrättsliga regelverket följs.

Detta gör oss enormt upprörda, och visar med smärtsam tydlighet att den nuvarande socialtjänst­lagen inte är anpassad till dagens samhälle. Lagen är föråldrad och behöver reformeras utifrån hur verkligheten ser ut. Tyvärr har vi stora och utbredda problem med bidragsfusk. Fusket sker i form av bland annat skenskilsmässor, ungdomars skenutflyttning och att folk utvandrar utan att meddela berörda myndigheter. Vi har också en utbredd handel med svarta hyreskontrakt som både förstör den vita bostads­marknaden i Sveriges kommuner och gynnar organiserad brottslighet.”

De skriver att bidragsfusket beräknas kosta mellan 8 och 20 miljarder varje år, och skriver vidare:

”Vi kan aldrig acceptera en lagstiftning som tillåter att skatte­pengar som borde gå till skola och äldreomsorg i stället går rakt ner i fickorna på kriminella och finansierar den svarta hyres­marknaden.

Moderaterna och Socialdemokraterna är i mångt och mycket varandras motpoler, och vi är medvetna om att våra partier står på varsin sida nationellt. Samtidigt är vi två partier som traditionellt sett alltid stått upp för ordning och reda, att människor ska göra rätt för sig och att bidrag enbart ska gå till dem som har rätt till det. Vi kräver därför vi att justitie­ministern och nationella företrädare för Social­demokraterna ser över socialtjänst­lagen. Om det sker på egen hand eller med stöd av andra partier är oss likgiltigt, huvudsaken är att förändring sker. Socialtjänstlagen måste skrivas om, och det arbetet behöver påbörjas nu.”

Läs hela inlägget här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.