Även statsministern och finansministern behöver ta ansvar för bostadsmarknaden

LEDARE | Det verkar nu som att regeringen har kommit till insikt om den pågående krisen på bostadsmarknaden och dess samhälleliga konsekvenser.
Vi får förhoppningsvis se åtgärder som ska verka på både kort och lång sikt.
Här är tre medskick kring viktiga reformområden.

Sakta men säkert börjar regeringen agera för att lösa bostadskrisen. I veckans poddavsnitt med statssekreterare Johan Davidson kan vi ta del av att regeringen avser att agera på både kort och lång sikt. Davidson kvitterar att regeringen inser att krisen är här nu och att den riskerar att både fördjupasoch förlängas om ingenting görs. Davidson har givetvis rätt i att det krävs strukturella reformer och de tar som bekant tid att både genomföra och få effekter av. Intressant är dock tydligheten i att reformer ska genomföras under denna mandatperiod, av det enkla skälet att det är nu man har regeringsmakten. Hur det ser ut efter valet 2026 återstår att se, men man kan inte planera för att genomföra reformer efter nästa val. Det är nu man har chansen och den hoppas jag regeringen tar.

Därför behöver både finansministern och statsministern ta ansvar för att åtgärder nu tas fram

Krisen är här och för var dag som går riskerar den att fördjupas. Därför måste regeringen agera snabbt. Mitt medskick till regeringen är att både statsrådsberedningen och finansdepartementet engagerar sig. Förvärras byggkrisen kan det medföra att Sverige går in i recession med dess negativa effekter på hela samhället. I så fall blir det ekonomiska utrymmet för reformer kraftigt begränsat. Därför behöver både finansministern och statsministern ta ansvar för att åtgärder nu tas fram.

Byggs inga nya hyresrätter är risken påtaglig att den svenska tillväxten påverkas negativt

Nyproduktionen av hyresrätter är på väg att krascha. Det leder till stora långsiktiga problem. Ska den svenska bostadsmarknaden fungera måste hyresrättsmarknaden fungera. Byggs inga nya hyresrätter är risken påtaglig att den svenska tillväxten påverkas negativt. Utan tillväxt kommer finansieringen till välfärden krackelera. Allt börjar med bostaden, löser man bostadsproblemen löser man många andra samhällsproblem också.

Hela kedjan måste hänga ihop och därför kommer det krävas en hel rad åtgärder

Därför är det välkommet och bra att även bostadsminister Andreas Carlson också verkar ha fått upp farten. Det är välbehövligt. Till den 13 juni har bostadsministern bjudit in branschen till ett rundabordssamtal för att lyssna in hur vi bedömer krisen och vad som behöver göras. Jag tycker det är klokt av Carlson att bjuda in till samtal och med det påbörja en bredare dialog. Men huvudsyftet måste vara att få upp tempot i reformarbetet.  Branschen kommer sannolikt komma med många bra förslag, allt från hur byggandet kan vända upp till hur förutsättningarna för ägande och förvaltande kan stärkas. Hela kedjan måste hänga ihop och därför kommer det krävas en hel rad åtgärder. För min del väljer jag att skicka med önskemål om tre reformområden:

  1. Införande av fri hyressättning för nyproduktionen av hyresrätter. Det skulle lägga grunden för att hyressättning blir rätt från början och att hyresnivån kan justeras när det byts hyresgäster. Det innebär att hyran kommer följa utbud och efterfrågan. Det är bra långsiktigt för både hyresgästerna och fastighetsbolagen.
  2. Införande av index för de årliga hyresjusteringarna för nyproduktionen och befintligt bestånd. Det skulle skapa en långsiktighet och en förutsägbarhet av hyresutvecklingen som är bra för både hyresgäster och fastighetsbolagen. Det skulle stärka det långsiktiga förvaltandet av hyresrätter och lägga grunden för att kvaliteten och servicen utvecklas på ett positivt sätt.
  3. Påbörja arbetet med en sammanhållen social bostadspolitik. En del i det är att stärka de ekonomiska stöden till utsatta grupper för deras boendekostnader. En annan del är att bostäder måste tas fram riktade till utsatta grupper.

Det om något borde vara ett starkt skäl för politiken att agera. I nästa vecka kan de första konkreta stegen tas

Utan tillgängliga hyresrätter är det svårt att flytta för att studera, flytta till ett nytt jobb eller flytta till sin kärlek. Med minskade möjligheter att flytta kommer Sverige bli ett sämre land att leva i. Att kunna flytta för att pröva sina vingar, för att nå sina livsdrömmar eller få bo med sin kärlek borde i ett modernt välfärdssamhälle som Sverige vara en självklarhet, men det är det inte. Och problemen växer sig allt större Av många skäl är det viktigt med bostadspolitiska reformer men det främsta skälet är att Sverige blir ett bättre land att bo och leva i för alla om bostadskrisen löses. Det om något borde vara ett starkt skäl för politiken att agera. I nästa vecka kan de första konkreta stegen tas.

Kent Persson
Vd för Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se
Samhällspolitisk chef, Heimstaden

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Jeg kommer fra Danmark. Der har jo våret en stor indvandring gennem ti år, som giver produktion og velstand.
    Man havde en lignende situation i DANMARK og man indförte ”Boligsikring” hvilket betöd at det offentlige betalte en del af huslejen afhängig af indkomsten relativt til huslejen.
    Der findes losninger på denne uventede boligbrist, hvorfor nedsätter man ikke en gruppe til at undersöge hvad der er sket tidligere ? f.eks. Danmark.
    venlig uffe hansen

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.