#186 Johan Davidson: Ni kan förvänta er handlingskraft

BOPOLPODDEN | Det behövs snabba åtgärder mot bostadskrisen. Vi kan förvänta oss handlingskraft från regeringen. Och man arbetar för fullt med att rätta till problemen som kom med hovrättsdomarna för ett år sedan. Det var några av beskeden från statssekreterare Johan Davidson när han besökte konferensen Bopol Live Hyresrätt den 31 maj. Här får du höra samtalet i sin helhet. Ett samtal om regeringens bostadspolitik, att mycket mer händer på politisk nivå än vad som går att tala om och att det är viktigt med både kortsiktiga stödåtgärder och långsiktiga strukturreformer. På plats under eventet kommenterade Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna, samtalet. Här i podden får vi även en kommentar av Kent Persson. Programledare: Anna Bellman.

Lennart Weiss ifrågasatte – i samband med sin ledare om rundabordssamtalet som regeringen har bjudit in till – om det finns en krisinsikt, en ”sense of urgency” hos regeringen när det kommer till bostadsfrågorna.

– Ja, det finns en sense of urgency. Sedan kan man inte kommunicera allt man har på gång, vi får återkomma till ett antal frågor. Men det här mötet vi har bjudit in branschen till ser vi som väldigt viktigt för att få en bredare och framför allt aktuell bild av det dagsaktuella läget men även om man tittar ett eller två år framåt, säger Johan Davidson.

Kommer att visa handlingskraft

Han menar att regeringen kommer att visa handlingskraft framöver.
– Vi har ju generellt sett en ambition att hålla ett högt tempo och här är det ju extra viktigt av konjunkturskäl förstås att vi får så många åtgärder på plats som möjligt på så kort tid som möjligt. Samtidigt säger vi också att det vi framför allt kan åstadkomma är strukturella förändringar så att vi står bättre rustade inför kommande konjunkturuppgång. Men vi vill ju inte stanna där: Naturligtvis vill vi ju också se vad som bör göras i det korta perspektivet.

– När det gäller bostadsfrågan är flera departement involverade.  Det är väldigt viktigt vad som händer på Finansdepartementet och finansmarknadsavdelningen, det är också väldigt viktigt att vi har ett väldigt bra samarbete med Justitiedepartementet som har viktiga delar av lagstiftningen, kring fastighetsbildning och hyreslagstiftningen framförallt.

Finns mycket bra i Karolina Skogs utredning

– Den sociala bostadssociala aspekten, där håller vi med om att Sverige ligger efter, Man har saknat svar på lite för många frågor på det här området och vi har ju gått till botten med Karolina Skogs utredning om hur man sänker tröskeln till den första bostaden och vi tycker att det finns många bra komponenter i den utredningen.

På frågan om startlån säger han:
– Det tråkiga svaret är att förslaget bereds i regeringskansliet. Vi tycker att den är väldigt viktig men det är många saker som behöver hänga ihop i politiken så låt oss återkomma på den punkten. Vi ser att situationen i dag är inte tillräckligt bra, det är uppenbart. Sedan löser inte utredningen problemet för samtliga förstagångsköpare.

Går snabbare att komma igång med småhus

Regeringen har gått ut och sagt att man prioriterar det ägda boendet.
– Det vi tycker är att det har byggts för lite, inte minst när det gäller småhus, som vi vet att många vill bo i. Vi vet att fler vill bo i småhus än som gör det i dagsläget och jämför man internationellt så byggs det en väldigt liten andel småhus i Sverige. Och med tanke på konjunkturen: Om kommunerna får tillräcklig fart i sin detaljplaneläggning och upplåter mark för småhusbyggarna så finns förutsättningen att komma igång mycket snabbare än i större projekt med flerbostadshus.

Ser över situationen med presumtionshyror

Johan Davidson ger ett tydligt besked när det kommer till problemen med domsluten kring presumtionshyror.
– Det är jätteviktigt att det finns så bra förutsättningar som möjligt för att kunna investera, för att få kalkylerna att gå ihop, det måste finnas en långsiktig förutsägbarhet när det gäller byggande av hyresrätter. Domsluten som kom i Svea hovrätt ställer till det, de har rubbat förutsättningarna för systemet.
– Den här frågan håller vi på att se över. Det kanske inte blir en exakt återgång till hur det var innan för det kan vara svårt att formulera en sån lagstiftning men i princip en återgång som skapar bättre spelregler för hyresrätten.

Han avvisar inte helt och hållet tanken på någon form av investeringsstöd – men i så fall ett helt annat än det som togs bort.
– Det skulle det kunna bli frågan om men i så fall inte med de dödviktseffekter som fanns i det tidigare stödet.

När det gäller utbyggnaden i Norrland säger Johan Davidson att man vill gå vidare med samordnande funktioner, som de Peter Larsson och Eva Nordström har haft. Han trycker på kompetens och erfarenhetsproblem, det handlar om kommuner som länge inte har behövt bygga nytt utan snarare förvaltat ett status quo.
– Det finns ett statligt bidrag som kan gå till att öka plankompetensen.
– Sedan har vi lite mer i pipeline, vi kommer återkomma till Norrlandsstrategin som vi kallar den för.V

Stora politiska utmaningar kring hyressättning

Om hyressättningssystemet:
– Så fort man den större boxen med hela hyressättningen, då kan man vara ganska säker på att det blir väldiga utmaningar, försiktigt uttryckt, i hela det politiska fältet så det är vi inte ute efter. Men jag säger heller inte att jag utesluter att det kan finnas andra välavvägda reformer längre fram som man kan titta på.

 

Kent Persson.

Bostadspolitik.se:s Kent Persson kommenterar:

– När man sitter på regeringssidan kan man inte berätta om allt man arbetar med. Det pågår säkert massor av processer, man väger olika förslag mot varandra. Men gången är att ledande företrädare inte kan säga något förrän de kan säga något.

– Jag upplevde ändå att han tydliggjorde att regeringen har förstått allvaret på kort sikt och jag utgår från att det kommer förslag som på kort sikt kan mildra krisen. Här fick jag en mer positiv bild av Johan Davidson än av riksdagsledamöterna som också medverkade på Bopol Live.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.