Bostadsrätt på ritning – en stendöd affärsmodell

Allt färre köper en bostadsrätt på ritning. Vissa bedömare tycker till och med att modellen bör förbjudas.

På den uppåtgående marknaden med låga och sjunkande räntor fungerade affärsmodellen alldeles utmärkt. Men i dagens högräntemarknad med sjunkande bostadspriser har ritningsköp blivit en rävsax för både köpare och utvecklare.

Förhandsavtalen har funnits sedan 1990-talet då bostadsrättslagen skrevs. Bostadsrättsjuristen Ingrid Uggla var med och skrev lagen då och var på den tiden positiv till förhandsavtal – men nu ångrar hon sig. Hon säger till TT:

– Förhandsavtalen har missbrukats av bostadsutvecklarna. Det är inte skäligt att hela den ekonomiska risken ska vila på köparen, säger hon och tycker att förhandsavtalen ska förbjudas.

Bo Söderberg, docent och forskare i fastighetsekonomi på KTH, är inne på samma linje.

– Det är möjligt att de bör tas bort. Men framför allt bör man nog se över hur de fungerar, och då kanske även se om de kan regleras så att konsumentens ställning stärks.

Lennart Weiss, chefredaktör på Bostadspolitik.se och kommersiell direktör på Veidekke, konstaterar i samma artikel att man måste hitta en ny modell, men är klart emot ett förbud mot förhandsavtal.

­– Att bostadsföretagen ”bygger i egen bok” skulle kanske fungera för några enstaka projekt i premiumlägen. Men vi skulle få se ännu större minskningar än nu, säger han till TT.

Weiss menar att det är nödvändigt att politiken är med och tar fram en ny modell. Kanske krävs någon form av statlig subvention. Så är det i de flesta andra västländer, förklarar han.

– Vi behöver en ny riskdelning, säger han och påpekar att problemet måste lösas på både kort och lång sikt.

– Det här drabbar hela samhällsekonomin. Tänk bara på de 100 000 som behöver flytta till Norrland för de nya gröna investeringarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.