”Vilseledande rapporter om inflationen riskerar att skada ekonomin”

Media rapporterar nu att inflationen i april var 10,5 procent vilket onekligen låter väldigt högt. Men eftersom inflationen visar de senaste tolv månadernas prisökning blir siffran missvisande. Om människor och företag tror att inflationen är högre än den är riskerar det att få negativa effekter på ekonomin helt i onödan, skriver professorerna Olof Johansson-Stenman och Christian Azar på GP Debatt.

Att inflationssiffrorna mäts på årsbasis vållar problem, vilket bland andra Robert Boije tidigare lyft.

Christian Azar, professor i fysisk resursteori vid Chalmers och Olof Johansson-Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet kontaterar att KPIF de senaste fyra månaderna, mellan december och april, visar sig att priserna bara stigit med 0,25 procent, vilket motsvarar 0,76 procent på årsbasis.

De skriver vidare:

”Låt oss för att förtydliga problematiken göra ett tankeexperiment. Anta att prisnivån ökade med 10 procent mellan april och maj 2022 och att den varit helt konstant sedan dess. Med dagens etablerade sätt att redovisa inflationen skulle den då vara 10 procent i april 2023, vilket ju uppenbart vore helt missvisande eftersom prisnivån ju i detta exempel legat helt still i nästan ett år. Hade priserna i exemplet i stället sjunkit med en procent från mars till april i år hade media med det etablerade sättet rapporterat att inflationen var cirka 9 procent i april – trots att prisnivån då alltså i själva verket sjunkit.”

Samtidigt lyfter de att de låga prishöjningarna har berott på låga energipriser – hela situationen är väldigt komplex.

De avslutar:

”Utöver att enskilda aktörer skall kunna fatta väl avvägda beslut för sig själva kan det även finnas viktiga systemeffekter. Det är till exempel väl känt att marknadens förväntningar är viktiga för den faktiska ekonomiska utvecklingen, inklusive inflationen. Om många företag till exempel tror att dagens inflationstakt är högre än vad som verkligen är fallet finns risken att de på grund av detta höjer sina priser mer än vad de skulle gjort annars, vilket då alltså skulle späda på inflationen ytterligare. Från tidigare kriser har vi också lärt oss att det i turbulenta tider inte är tillräckligt att använda de mått som brukar användas i normala tider.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.