FI: Högbelånade fastighetsbolag behöver minska sin skuldsättning

Höga räntor och lägre risktagande för med sig en ekonomisk miljö där sårbarheter i det finansiella systemet snabbt kan blottas. Inte minst pressas fastighetsbolag och hushåll av högre räntor. Samtidigt konstaterar Finansinspektionen (FI) att svenska banker är välkapitaliserade och bör kunna stötta sina kunder. På sikt kan de anpassningar som nu sker innebära att sårbarheterna minskar, menar FI.

Finansinspektionens nya stabilitetsrapport presenteras här från 9.30 på tisdagen.

En lång period av låg inflation och låga räntor har inneburit ett högt risktagande. Det har bland annat synts i snabbt stigande skulder, höga priser på bostäder och kommersiella fastigheter och högt risktagande på finansiella marknader. När miljön nu i stället karakteriseras av hög inflation och stigande räntor pressas såväl hushåll som företag till att göra anpassningar. Omsvängningen innebär att sårbarheter snabbt kan uppenbaras, vilket också skett på den amerikanska bankmarknaden under våren.

– Det finns en förhöjd risk för att det ska bli stökigt på finansmarknaden. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av den räntehöjning som skett globalt. Vår bedömning är att det finns god motståndskraft i det svenska finansiella systemet med välkapitaliserade banker. Men vi behöver följa utvecklingen och vara på tårna, säger generaldirektör Daniel Barr.

Har varnat i flera år

FI har i flera år särskilt varnat för riskuppbyggnaden i den kommersiella fastighetssektorn. Där har belåningen ökat snabbt de senaste åren till följd av låga räntor. Flera högt belånade fastighetsföretag behöver nu minska sin skuldsättning i ett pressat läge. I dag har bankerna stora exponeringar mot fastighetssektorn men FI bedömer att de kan hantera de utmaningar som kan uppstå, bland annat till följd av de kapitalkrav som FI lagt på bankerna.

– Flera högt belånade fastighetsföretag behöver minska sin skuldsättning. Det kan de exempelvis göra genom att ta in mer eget kapital, sälja av tillgångar och använda vinster till att amortera på sina skulder, fortsätter Daniel Barr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.