SCB: Halvering av bostadsbyggandet

Nybyggnationen av bostäder var hälften så stort under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Detta enligt ny statistik från SCB.

Preliminärt påbörjades nybyggnation av totalt cirka 8 300 nya bostadslägenheter under det första kvartalet 2023. Det är 50 procent färre i jämförelse med kvartal 1 2022, då 16 675 bostadslägenheter började byggas.

Av de påbörjade bostadslägenheterna finns 6 400 i flerbostadshus. Det är 52 procent färre än under 2022. Småhusbyggandet har minskat mot förra året, 1 900 bostadslägenheter i småhus påbörjades under kvartalet, vilket är cirka 44 procent färre än under samma period 2022. Utöver nybyggnationen gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 550 bostadslägenheter, jämfört med ett tillskott på 850 lägenheter under första kvartalet 2022.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2023 uppräknade med 12 procent för nybyggnad och 63 procent för ombyggnation, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen för motsvarande period senaste året.

Bostadspolitik.se:s Lennart Weiss har flera gånger påpekat att SCB:s/Boverkets siffror bygger på startbesked och inte på faktiska byggstarter. Det faktiska byggandet är därför lägre än statistiken säger.

 

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet, 2002- 2023
Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 1:a kvartalet 2023, preliminära uppgifter

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2022 och 2023 efter storstadsområde och län. Sifforna i tabellen är inte uppräknade
Alla lägenheter jan–mar Därav småhus jan–mar Därav flerbostadshus jan–mar
2022 2023 2022 2023 2022 2023
Hela riket 16 675 7 437 3 413 1 701 13 262 5 736
Storstadsområdena 6 789 2 881 964 428 5 825 2 453
Stor-Stockholm 4 142 1 344 500 196 3 642 1 148
Stor-Göteborg 1 366 1 048 314 170 1 052 878
Stor-Malmö 1 281 489 150 62 1 131 427
Riket i övrigt 9 886 4 556 2 449 1 273 7 437 3 283
Stockholm 4 142 1 344 500 196 3 642 1 148
Uppsala 1 048 231 196 153 852 78
Södermanland 912 771 154 124 758 647
Östergötland 1 218 189 300 76 918 113
Jönköping 233 162 167 43 66 119
Kronoberg 731 133 49 23 682 110
Kalmar 414 83 97 39 317 44
Gotland 173 16 119 16 54 .
Blekinge 152 17 95 17 57 .
Skåne 1 966 904 437 238 1 529 666
Halland 425 476 158 130 267 346
Västra Götaland 2 632 1 388 610 331 2 022 1 057
Värmland 419 342 62 37 357 305
Örebro 139 316 130 67 9 249
Västmanland 715 267 99 70 616 197
Dalarna 198 164 66 49 132 115
Gävleborg 66 35 47 16 19 19
Västernorrland 18 61 18 5 . 56
Jämtland 55 55 17 19 38 36
Västerbotten 586 257 54 27 532 230
Norrbotten 433 226 38 25 395 201

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.