Ny rapport pekar ut motsägelser inom allmännyttan

Bostadsforskaren Martin Grander ger förslag för en reformerad allmännytta.

Rapporten ”Allmännyttan – fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning” finns att läsa här.

Martin Grander vid Malmö universitet pekar ut fyra motsägelser inom allmännyttan:

1: Hög nybyggnadstakt men minskat allmännyttigt bostadsbestånd
Allmännyttans bestånd har krympt under de senaste fyra decennierna bland annat på grund av en minskad nyproduktion och utförsäljningar av allmännyttan. Även om det de senaste åren har skett en kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter så har denna utveckling framförallt drivits av den privata hyresrätten. Allmännyttan har inte kunnat upprätthålla en byggtakt som ligger i linje med sin marknadsandel.

2: Allmännyttans dubbla selektivietet.
Det finns en paradox i att allmännyttan inte sällan har relativt strikta krav på inkomst eller förvärvsarbete för att skriva ett nytt hyreskontrakt, samtidigt som allmännyttan får en alltmer inkomstsvag hushållssammansättning. Utvecklingen mot den här paradoxen går att relatera till ett bostadspolitiskt mål om neutralitet mellan upplåtelseformerna, som bygger på ett ideal om en reell valfrihet för bostadskonsumenterna. Utvecklingen visar med all önskvärd tydlighet för bostadskonsumenterna att låginkomsthushåll inte har denna frihet, utan har allmännyttan som sitt enda alternativ på bostadsmarknaden, samtidigt som hushåll med högre socioekonomisk status i allt högre utsträckning väljer bort hyresrätten.– Allmännyttan blir en slags social housing per default. Även om vi inte har det i teorin i Sverige, så håller det på att bli en bostadsform för de som har låga inkomster i Sverige, sa Martin Grander vid rapportpresentationen, enligt Fastighetstidningen.

3: Lokal variation i en strävan efter nationellt sammanhållen bostadsförsörjning.
Det finns en stor skillnad i allmännyttans roll i Sveriges kommuner. Skillnaderna avspeglas i allmännyttans storlek, men också i dess karaktär, inte minst när det gäller frågan om bostadsförsörjning för hushåll med låga inkomster. Diskrepansen kan kopplas till politiska skiljelinjer i synen på bostadsförsörjning och tolkning av det kommunala bostadsförsörjningsansvaret, men avspeglar också skillnader i företagens kultur och organisation.

4: Allmännyttan både driver och motverkar bostadssegregation.
Allmännyttan förhindrar inte segregationen, denna är allestädes närvarande i städerna. Genom att allmännyttan är koncentrerad till många av de områden som vi kallar utsatta eller marginaliserade kan den faktiskt sägas bidra till segregationen.

Grander presenterar fyra förslag för en allmännytta som även ska kunna inkludera de hushåll som idag hamnar utanför bostadsmarknaden:

  • Återinför investeringsstödet, men med nya krav på förbättrad social träffsäkerhet.
  • Arbeta mer med kommunala förturer.
  • Utveckla hyresgarantier.
  • Reformera bostadsbidraget.
  • Skärp det kommunala bostadsförsörjningsansvaret.

Vid presentationen av rapporten på Bostad 2030 kommenterade även Fastighetsägarnas Martin Lindvall, Socialdemokraternas Jennie Nilsson och Kristdemokraternas Larry Söder den – läs mer om deras synpunkter på Fastighetstidningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.