Utred också boköpsmodeller

LEDARE | Det är mycket välkommet att bostadsministern vill sänka trösklarna till det ägda boendet.
Men varför stanna vid hyrköp?
Utredningen bör titta närmare också på boköpsmodeller.

När bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson nyligen aviserade den nya utredningen om bland annat hyrköp var det en del som suckade. ”Inte ytterligare en utredning,” tycktes vara en initial reaktion. Och visst kräver den rådande situationen på bostadsmarknaden åtgärder här och nu, men för oss som länge förespråkat andra typer av modeller för att sänka trösklarna till det ägda boendet var det på det stora hela ljuv musik. Samtidigt vill vi skicka en skarp uppmaning till regeringen att även titta närmare på boköpsmodeller – ett slags hybrid mellan ägande och samägande.

Boköpsmodeller är här för stanna och förhoppningen är att fler modeller ska få fäste även här i Sverige

OBOS har många gånger påpekat det orimliga i att inte ens den med en hyfsad medelinkomst har möjlighet att köpa en bostad i Sveriges storstadsregioner och särskilt lyft Norge som ett föredöme. I vårt grannland har OBOS etablerat boköpsmodeller som en del av sitt samhällsansvar och de är idag ett vanligt inslag på den norska bostadsmarknaden. Många är exemplen på nyseparerade föräldrar, unga förstagångsköpare och ensamstående kvinnor som lyckats köpa en bostad som annars inte hade varit möjligt. Boköpsmodeller är här för stanna och förhoppningen är att fler modeller ska få fäste även här i Sverige.

Etablering av nya boendeformer tar både tid och kräver kapital. En förutsättning är också att både konsumenter, markägare och banker får ökad kännedom. Hyrköp är en modell, som innebär att du har en option på en bostad med möjlighet att köpa den inom en tidsperiod till exempel fem år. Kortfattat hyr du bostaden men har rätt att köpa den i framtiden och detta ska utredningen göra en genomlysning av och föreslå en ny hyrköpsmodell.

Boköpsmodeller i form av deläga innebär att du köper minst en halv bostad tillsammans med bostadsutvecklaren. Kortfattat går du in i ett samägande och i ett köp av en bostadsrätt. Sedan kan du köpa resten av bostaden under en viss tidsperiod till exempel 5–10 år. Det är alltså inte fråga om ett hyresförhållande och hyreslagens regler gäller inte vid delägande. Det handlar om olika modeller som underlättar insteget till det ägda boendet.

En förutsättning är också att både konsumenter, markägare och banker får ökad kännedom

Visst vilar ett stort ansvar på oss bostadsutvecklare, men det finns också andra som behöver dra sitt strå till stacken. För att öka förutsägbarheten och tryggheten föreslår doktorand Lisa Bergsten och tekn.dr. Anna Granath Hansson i sin forskning någon form av avtalsstandardisering för boköpsmodeller och hyrköpsmodeller. Det är ett utmärkt förslag som utredningen också borde titta närmare på.

Ömsesidiga diskussioner om utmaningar och möjligheter är vad som krävs för att på allvar sänka trösklarna till det ägda boendet

Det finns gott om goda idéer och det finns anledning att vara optimistisk. Vid sidan av mer akuta åtgärder som exempelvis ett startlån för förstagångsköpare, en amorteringstrappa och stöd till subventionerat bosparande, kan en utredning med breddat fokus på boköpsmodeller bli startskottet för en mer inkluderande bostadsmarknad. Vi är många aktörer som gärna delar med oss av vår kunskap och erfarenhet. För att återknyta till förra veckans ledare behövs det verkligen breda samtal och ökad förståelse över blockgränserna. Ömsesidiga diskussioner om utmaningar och möjligheter är vad som krävs för att på allvar sänka trösklarna till det ägda boendet.

Lina Brantemark
Redaktionsmedlem, Bostadspolitik.se
Affärutvecklingschef OBOS Nya Hem & OBOS Kärnhem

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. ”Bostadsrättsköpsmodellen deläga innebär köp av en 1/2 bostad tillsammans med utvecklaren. Ett samägande. Sedan kan man köpa resten av bostadsrätten under en viss tidsperiod t.ex inom 5–10 år.”
    Krångligt för konsumenten, som dock gynnar utvecklaren, då denne erhåller fullt pris enligt lägenhetstabell.
    Om byggnationen utförs på tomträtt (årlig avgäld erläggs, föreningen äger inte marken) så har man i verkligheten då bara köpt 1/4-del av bostadsrätten.

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.