Arbetslivskriminaliteten: ”Tiodubbla vitesbeloppen”

Ansvar Säkerhet vill se krafttag mot den organiserade brottsligheten i det svenska arbetslivet.

Ansvar Säkerhets styrelse – Jessica Löfström, Inga-Britt Ahlenius, Klas Friberg och Håkan Syrén skriver på DN Debatt. Deras årsrapport Arbetslivskriminalitet 2022 visar att fyra av tio företag de har undersökt visar så stora brister att Ansvar har avrått från samarbete med dem. Det handlar om lönedumpning, saknade arbetstillstånd eller registreringar i personalliggaren. 89 procent av samtliga kontrollerade utländska bolag har inte fullgjort sin anmälningsskyldighet till Arbetsmiljöverket.

De skriver: ”Särskilt oroande är kopplingen till kriminella nätverk. Vid en av de granskningar som beskrivs i vår rapport uppdagades att den verkliga huvudmannen för ett svenskregistrerat byggbolag har starka kopplingar till organiserad brottslighet och rysk maffia.”

De värsta områdena är städ-, bygg-, åkeri- och trädgårdssektorerna.

Ansvar ser positivt på de hårdare tag som Tidöpartierna har aviserat och föreslår:

1.Höj vitesbeloppen. I dag kostar det knappt 50 000 kronor att bli dömd för utnyttjande av illegal arbetskraft och det kan ta åratal innan en dom om ett vite faller. Det är inget kännbart belopp för företag som tjänar miljoner på att fuska. Att åtminstone tiodubbla vitesbeloppen och föra in dem direkt i avtalen skulle göra det betydligt mer riskabelt att bryta mot regelverken.

2.Lag om oberoende kontroller. Den offentliga upphandlingen av byggprojekt är en omfattande del av den totala marknaden. En enkel men nödvändig och kraftfull förändring vore därför att i alla upphandlingar ställa krav på att ackrediterade granskningsföretag anlitas som efterlever den branschstandard som nu finns. En sådan förändring skapar på sikt ett skifte som ger alla aktörer likvärdiga – och lagliga – villkor och avskaffar det moderna slaveriet i byggbranschen.

De avslutar inlägget med några frågor till justitieminister Gunnar Strömmer (M): ”När blir oberoende kontroller ett lagkrav? Och när får vi se viten som verkligen blir kännbara för de som exploaterar arbetskraft, dumpar löner och slussar skatte­betalarnas pengar in i kriminella organisationers fickor?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.