Veckans Aktuellt v11: Botten är inte nådd – 2024 kommer bli värre

VECKANS AKTUELLT | Läget på nyproduktionsmarknaden kommer att bli ännu värre – vi är bara i början av början av problemen. Lagstiftningen om vräkning av hyresgäster med kriminella barn handlar inte om föräldraansvar utan om att en uppdaterad lagstiftning ska göra det möjligt att hantera kriminalitet i våra bostadsområden. Att många hyresförhandlingar har gått vidare till Hyresmarknadskommittén är ett bevis på att trepartsöverenskommelsen inte fungerar, menar vår expertkommentator Kent Persson.

Anna Bellman programleder Veckans Aktuellt.

Det finns många mörka moln på fastighetshimlen för tillfället.

– Det är ett väldigt osäkert läge. Vi har sett kostnadsökningar på 20 procent, fallande fastighetsvärden på hyresbostäder på 20 procent och samtidigt finns en stor osäkerhet kring vilka hyror man kan sätta, till följd av domen kring presumtionshyror som kom i somras. Till detta kommer osäkerheten kring vart räntorna tar vägen och nu ser vi även en oro i det finansiella systemet i USA, med vissa spridningsrisker, säger Kent Persson.

– Det är sammantaget ett mycket besvärligt läge för fastighetssektorn, inte minst för nyproduktion av hyresrätter.

– Branschen ser detta, men politiken har inte insett det än. Framför allt inte på lokal nivå; där ser de fortfarande byggkranar, det byggs nya bostäder just nu, men det beror på att man inte vill stoppa påbörjade byggen. Byggtakten är mycket lägre 2023 och jag tror att den kommer att bli ännu lägre 2024. Vi är bara i början av början av problemen när det gäller nyproduktion.

Behövs både villor och lägenheter – men framför allt lägenheter

Mäklarsamfundet kom med en rapport om att bristen på bostäder är ett stort hot mot de stora industrisatsningarna i Norrland. De menar bland annat att kommunerna tänker fel i sin bostadsplanering när de planerar för storskaliga byggnationer av hyresrätter.

– Det behövs både och. Men om alla stora investeringar kommer på plats pratar vi cirka 100 000 nya jobb. En stor mängd bostäder kommer behövas. Bara i Skellefteå tätort ska antalet invånare öka med 25 000 personer. Villadrömmen är jättefin men den stora volymen måste framför allt vara flerbostadshus. Tar man fram ett villaområde med 500 villor så skulle man på samma område få plats med 5 000 – 6 000 lägenheter, det är en enorm skillnad. Så det behövs både och, men i första hand tror jag kommunerna behöver skapa förutsättningar för flerbostadshus.

Men i det nuvarande marknadsläget är det som sagt svårt med nyproduktion, även i de heta Norrlandsstäderna.

– Vi på Heimstaden vill bygga, men det är jättesvårt att räkna hem. Visst, det finns en stor efterfrågan, men när vi lägger in de ökade byggkostnaderna, de ökade finansieringskostnaderna och osäkerheten om hyrorna, så går kalkylen inte ihop. Vi hade fått bygga med förlust och det kan man inte locka investerare till.

Lagstiftningen behöver uppdateras

Det har ju varit en stor debatt kring regeringens förslag om att göra det lättare att vräka familjer med kriminella barn. I veckan har de moderata riksdagsledamöterna Fredrik Kärrholm och Louise Meijer skrivit på GP Debatt att den nuvarande lagen är förlegad och inte anpassad för dagens verklighet. De ser det nya förslaget som ett utökat föräldraansvar.

– Om vi tittar på det här ur fastighetsperspektiv; det här är ett kompletterade direktiv till en utredning som pågår, det är en liten förändring som inte gör så stor stor skillnad i utredningen – grundfrågan är om lagstiftningen behöver uppdateras så att fastighetsägarna bättre kan ta hand om sina fastigheter och sina hyresgäster. Svaret på det är: Ja, det behövs. Det visar MKB:s fall i Malmö, där de har försökt vräka en familj där det har varit tal om bomber i trappuppgången. Lagstiftningen behöver ändras så att man kan skapa trygghet och få bort de kriminella.

– Däremot tycker jag att det blir problematiskt om man argumenterar för att  det handlar om att föräldrarna ska ta större ansvar, det köper jag inte alls. Det är inte det saken handlar om, det är en helt annan diskussion.

Svårt att jämföra olika överenskommelser

Många hyresförhandlingar har gått vidare till Hyresmarknadskommittén. I veckan meddelade Framtiden, de göteborgska allmännyttornas ägarbolag, att förhandlingarna för 75 000 lägenheter misslyckats och att man gått till HMK. Enligt Framtiden erbjöd man Hyresgästföreningen 4,45 procents höjning, samma som hos allmännyttorna i Stockholm, men Hyresgästföreningen tackade nej. Hyresgästföreningen å sin sida hänvisar till att Wallenstam gått med på väsentligt lägre höjningar.

Ronny Bengtsson och Sofi Bringsoniou på Hyresgästföreningen skriver på GP Debatt. De menar att det känns ”speciellt märkligt när privata börsnoterade företag visar på en större vilja att förhandla och komma fram till rimliga överenskommelser än göteborgarnas egna bostadsbolag.”

– För stunden passar den jämförelsen deras retorik. Men det är svårt att jämföra enskilda överenskommelser, det finns alltid en rad andra saker som ingår. När det gäller Wallenstam kan det vid första ögonkastet se ut som att de ligger lägre, men väger man in helheten ligger de snarare lite över de här 4,5 procenten, säger Kent Persson.

– En aspekt på det här är också att allmännyttan har möjlighet att gå till Hyresmarknadskommittén, den möjligheten har inte de privata än, det kommer en oberoende tvistlösning till nästa år. Så de privata måste komma överens med Hyresgästföreningen eller lämna förhandlingarna och sätta egna hyror, och det vill man undvika. Jag tror att till nästa år kommer många privata att gå till den nya oberoende tvistlösningen.

– I år har ovanligt många gått till HMK och det beror på att trepartsöverenskommelsen inte har fungerat. Hyresgästföreningen lokalt har inte velat förhandla enligt den. Då har förhandlingarna kört fast och man har lämnat det hela vidare till HMK.

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.