Klondike – nej tack

KRÖNIKA | Elin Olsson hittar något gott i krisen – lycksökarna och de snabba cashen försvinner: ”Hoppet finns i att den här inbromsningen kan skapa förutsättningar för en sundare och bättre bygg- och fastighetssektor.”

Den samhällsomvandling som håller på att ske här i norr är driven av stora industrietableringar kopplade till klimatomställningen och tillgång till fossilfri och förnyelsebar energi. För att ekvationen ska gå ihop krävs en kraftig befolkningstillväxt. Det behöver flytta hit människor från när och fjärran. För att det ska ske behöver det finnas möjlighet att leva i attraktiva och hållbara samhällen.

Precis som i övriga landet slår bostadsbyggandet av på takten

Den senaste befolkningsstatistiken från SCB visar att Umeå och Skellefteå ökar, men enligt kommunernas egna befolkningsmål behöver tillväxten öka ytterligare. För intilliggande kommuner syns ingen egentlig vändning i statistiken ännu.

Precis som i övriga landet slår bostadsbyggandet av på takten. I Skellefteå tar allmännyttan ett stort steg framåt och axlar ett ännu tyngre lass men det kan inte fullt ut kompensera för inbromsningen. Byggföretagen rapporterar att orderstocken har minskat för tredje månaden i rad. I Västerbottens-Kuriren rapporteras om varsel i länets byggföretag. Trots stora behov av fler bostäder så drar många bostadsutvecklare i bromsen. Det väcker oro, men också ett visst hopp. Oro för att vi på kort sikt tappar fart och att det blir svårare för människor att hitta bra bostäder. Hoppet finns samtidigt i att den här inbromsningen kan skapa förutsättningar för en sundare och bättre bygg- och fastighetssektor.

Ekobrottsmyndigheten pekar på att samhällsomvandlingen dragit till sig omfattande fusk och även rent kriminell verksamhet. Ren skit för att prata klarspråk

Snabb tillväxt och stora investeringsvolymer har inte bara lockat till sig seriösa bolag. Ekobrottsmyndigheten pekar på att samhällsomvandlingen dragit till sig omfattande fusk och även rent kriminell verksamhet. Ren skit för att prata klarspråk. Med mindre snabba cash i omlopp finns kanske bättre förutsättningar att se potentialen i det befintliga, främja långsiktiga aktörer och kooperativa lösningar? Nöden är som bekant uppfinningarnas moder och här i norr är det många som minns och vet hur man jobbar i kärva tider, samarbetar för att nå längre tillsammans och jobbar med små marginaler. Det kan vara där svaren sitter.

Men sant är fortfarande att ett avstannat bostads-, och samhällsbyggande riskerar att låsa fast ett så kallat fly-in fly-out-beteende

Samhällsomvandlingen i norr är inget Klondike. Dom billiga pengarna har tagit slut. En tuffare ekonomisk situation leder förhoppningsvis till att lycksökarna blir färre och vi blir bättre på att nyttja det redan byggda och främja långsiktigt hållbart byggande. Men sant är fortfarande att ett avstannat bostads-, och samhällsbyggande riskerar att låsa fast ett så kallat fly-in fly-out-beteende i regionen där arbetskraften inte flyttar hit varaktigt utan pendlar in under veckorna. Det är inte bara ett problem för de nu aktuella kommunerna. Det kan i förlängningen undergräva Sveriges förmåga till samhällsomställning. Skellefteå och Boden är två av kommunerna som går före och tar ett stort ansvar för att ställa om och om fler ska våga göra samma sak så behöver det komma till stånd någon form av riskdelning, så att det går att få på plats framtunga investeringar även när marknaden viker.

Churchills bevingade ord ”Never let a good crisis go to waste” känns möjligen lite nötta efter dom senaste årens olika kriser. Men nog stämmer dom alltjämt

Det finns stora samhällsekonomiska vinster i att undvika en inbromsning av bostadsbyggandet i norr. Konsekvenserna kan annars bli allvarliga för företagens möjlighet att kompetensförsörja expanderande verksamheter, för välfärdens möjlighet att rekrytera liksom för den sociala hållbarheten. Polisen pekar på risker över tid vad gäller stora områden med temporära entreprenörsbostäder. En statlig riskdelning som stimulerar och underlättar för kvalitet, självbyggeri och byggemenskaper behövs.

Churchills bevingade ord ”Never let a good crisis go to waste” känns möjligen lite nötta efter dom senaste årens olika kriser. Men nog stämmer dom alltjämt.

Elin Olsson
Länsarkitekt i Västerbotten
Särskild utredare
Fd statssekreterare

1 kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

  1. Tack Elin för dina läsvärda krönikor i bostadspolitik.se
    Det behövs sådana som du!
    Hälsningar
    Gun Britt Lindström, MP Danderyd

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.