Thedéen vill få förmögenhetsregister på plats

Riksbankschef Erik Thedéen lyfte i sitt anförande på finansutskottets öppna utfrågning frågan om ett register över hushållens tillgångar och skulder.

– Register över hushållens tillgångar och skulder finns sedan länge på plats i Norge och Danmark och används både av centralbanker och forskare. Bristen på sådan statistik i Sverige begränsar förutsättningarna i analysen av viktiga frågeställningar kopplade till den finansiella stabiliteten och penningpolitiken. Det gäller exempelvis frågan om hur sårbara de högt skuldsatta hushållen är. Det är angeläget att det utredningsförslag som nu är på remiss leder fram till en förändring, sa Thedéen.

Många har kritiserat tanken på ett register över tillgångar och skulder med argumentet att det är ett första steg till att återinföra förmögenhetsskatten.

Erik Thedéen lyfte också att det har uppstått betydande sårbarheter i det finansiella systemet.

– Sårbarheterna innefattar i första hand bankernas och obligationsinnehavarnas exponering mot de högt skuldsatta kommersiella fastighetsföretagen, men även hushållens höga skuldsättning gör systemet sårbart, sa han.

Till detta kommer även andra utmaningar för det svenska finansiella systemet, som exempelvis de stora svängningarna i energipriserna.

Thedéen framhöll att de makrotillsynsåtgärder som Finansinspektionen satt in, som exempelvis amorteringskraven, bidrar till mer motståndskraft.

– För att få bostadsmarknaden att fungera bättre och hantera riskerna med hushållens skuldsättning krävs det dock breda reformer inom bostads- och skattepolitiken, påpekade Thedéen.

Här är bilderna som Erik Thedéen visade under sin dragning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.