Tempot i arbetet med klimatomställningen behöver ökas

LEDARE| I samband med att regeringen nu skapat ett nytt så kallat superdepartement som ska jobba med både energi och klimat så berättade regeringen att de under våren kommer att bjuda in till samtal om klimatomställningsarbetet. Det är i grund och botten bra. För att klimatomställningen ska kunna vara framgångsrik krävs ett ökat samarbete emellan politiken, näringslivet och det civila samhället. Samtal är en bra start för att öka samsynen i arbetet och tempot i klimatomställningen.

För bostadssektorn finns det många viktiga områden att ta tag i, men låt mig lista fem viktiga områden:

Långsiktigt behövs breda politiska överenskommelser för att säkerställa en stabil energiförsörjning över längre tid

# För det första måste energiförsörjningen stabiliseras och tryggas. De höga energipriserna riskerar att leda till höjda boendekostnader för såväl det ägda som det hyrda boendet. Det kommer att drabba flera grupper hårt. Här behövs både reformer och investeringar på kort och lång sikt. Långsiktigt behövs breda politiska överenskommelser för att säkerställa en stabil energiförsörjning över längre tid.

# För det andra så behöver energiomställningarna i befintliga fastigheter att fortsätta. Energieffektiviseringar i befintliga fastigheter är nödvändiga om klimatomställningen ska kunna genomföras och målsättningarna nås. Här kan regeringen ge stöd till och underlätta arbetet.

# För det tredje så behöver befintligt fastighetsbestånd kunna ställas om och användas mer effektivt. Här krävs regelförenklingar för att det ska vara ekonomiskt möjligt att ställa om kontor till bostäder samt att kunna bygga om vindar och andra utrymmen till bostäder. Att kunna använda fastigheter på ett effektivt sätt är en del av klimatomställningen.

Det är hög tid att fler inser att klimathotet är reellt och att åtgärder skyndsamt måste komma på plats

# För det fjärde så behöver de hinder som försvårar nyproduktion av bostäder röjas. Nyproducerade bostäder är mer energieffektiva och är därmed en viktig del i klimatomställningen. Idag råder stor osäkerhet runt många frågor kring främst nyproduktionen av hyresrätter som måste redas ut för att investeringar ska kunna göras framåt. Osäkerheten är förödande för byggande av hyresrätter och drabbar den fortsätta tillväxten i de svenska universitetsstäderna.

# För det femte så behöver det underlättas för att installera solceller på befintliga fastigheter. Det är ett sätt att få fler att ta ansvar för energiförsörjningen. Det är också ett sätt att pedagogiskt visa att alla behöver vara med i arbetet med klimatomställningen. Att kunna klä in fasader med solceller är ett sådant exempel.

Det är hög tid att fler inser att klimathotet är reellt och att åtgärder skyndsamt måste komma på plats. Därför är vi många i branschen som ser fram emot en konstruktiv dialog med regeringen om hur klimatsatsningar kan genomföras och takten för klimatomställningen kan höjas.

Kent Persson,
Vd för Bopol AB, som driver Bostadspolitik.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.