Swedbank sänker prognoser: Rörliga bolån toppar på 4,0 procent

Swedbank skriver i nya Räntebladet ner bolåneprognoserna kraftigt. Detta beror på att Riksbankens höjningar har fått mindre genomslag på boräntorna än väntat, skriver Swedbank (prognoschef Andreas Wallström).

Senast i december trodde Swedbank att de korta boräntorna skulle toppa på 4,75 procent. Nu är prognosen sänkt till 4,0 procent.

Prognoserna på bolåneräntorna revideras ned till följd av att Riksbankens höjningar fått ett mindre genomslag på bolåneräntorna än väntat. Enligt Finansinspektionen minskade bankernas så kallade bolånemarginaler påtagligt under 2022. Framöver antar Swedbank oförändrade marginaler vilket innebär att bolåneräntorna följer den allmänna ränteutvecklingen. Swedbank räknar nu med att de rörliga bolåneräntorna toppar på 4,0 procent i början av året för att därefter ligga relativt still och börja sjunka först under nästa år. Prognoserna avser faktiska genomsnittsräntor på marknaden (ej Swedbanks).

Källa: Swedbank

Swedbank räknar fortsatt med att Riksbanken höjer med 50 punkter i februari, vilket innebär att styrräntan hamnar på 3 procent, och att räntesänkningar påbörjas mot slutet av året då den ekonomiska aktiviteten har dämpats och inflationen fallit tillbaka. Det höga inflationsutfallet i december, tillsammans med den svaga kronan och hökaktiga signaler från ECB, gör dock att ytterligare någon räntehöjning under våren inte kan uteslutas, skriver Swedbank.

Läs den fullständiga analysen/rapporten här (pdf)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.