Klimatfrågorna branschen vill ta upp med regeringen

Energipriserna, förutsägbara förutsättningar, cirkulärt byggande och regelförenklingar för att ställa om kontor till bostäder. Fastighetstidningen har gjort en koll hos flera av de största fastighetsbolagen om vilka åtgärder de vill lyfta upp på regeringens bord i de kommande samtalen.

Under våren ska regeringen bjuda in näringslivet för ett nationellt klimatmöte. Vilka frågor vill branschen lyfta?

Heimstadens hållbarhetschef Annicka Jörgensen, säger till Fastighetstidningen:

– För det första måste energiförsörjningen stabiliseras och tryggas. De höga energipriserna riskerar att leda till höjda boendekostnader för såväl det ägda som det hyrda boendet som riskerar att drabba flera grupper hårt. Här behövs både reformer och investeringar på kort och lång sikt.

– För det andra behöver energiomställningarna i befintliga fastigheter att fortsätta. Här kan regeringen ge stöd till och underlätta arbetet.

En viktig del är också att effektivisera det befintliga beståndet.

– Här krävs regelförenklingar för att det ska vara ekonomiskt möjligt att ställa om kontor till bostäder samt att kunna bygga om vindar och andra utrymmen till bostäder. Att kunna använda fastigheter på effektivt sätt är en del av klimatomställningen, säger Jörgensen.

Fabeges Mia Häggström lyfter återbruk och cirkulärt byggande:

– Det som diskuteras i samtliga av fastighetsbranschens klimatforum är ju klimatutsläppen från byggnader ur ett livscykelperspektiv, där återbruk av byggmaterial ses som en del av lösningen. Det handlar bland annat om att vi behöver skapa en planprocess som möjliggör och främjar resurseffektivitet och cirkulärt byggande, men även om att ta ett gemensamt grepp kring marknadsplats och lager för återbruk. Vi skulle även behöva styrmedel som ytterligare incitament för att arbeta med återbruk – ett cirkularitetsindex är ett gott exempel.

Läs hela artikeln här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.