Bakslag för MKB: Får inte vräka kriminella

Nej, en bomb i trappuppgången är inte nog för att avhysa kriminella. Hyresnämnden har nu beslutat att inte tillåta kommunala MKB att avsluta ett hyreskontrakt för en familj i Limhamns sjöstad där de hemmaboende sönerna har tydliga kopplingar till kriminella nätverk.

Bostadspolitik.se skrev om fallet i november och MKB:s vd Marie Thelander Dellhag tog upp det i en krönika för ett par veckor sedan under rubriken ”Är en bomb i trappuppgången tillräckligt”.

Familjen det handlar om har två söner. En av dem häktades i september misstänkt för mordet i Emporia i augusti.

Den andre sonen dömdes i februari för mordförsök till tolv års fängelse men friades i hovrätten.

I maj 2021 försökte någon föra bort en av sönerna från lägenheten under vapenhot.

I juli 2021 besköts en lägenhet i området där en kvinna låg och sov. Troligen besköts fel lägenhet.

I februari 2022 hittades en så kallad termosbomb i trappuppgången och byggnaden och omkringliggande hus behövde evakueras.

Grannarna har många gånger hört av sig till MKB och säger sig vara rädda och oroliga.

MKB har avhyst familjen. Som skäl har de anfört: ”Hyresgästerna ansvarar för sönerna XXX och XXX som är hushållsmedlemmar och bosatta i lägenheten. De har varit medvetna om det som sönerna ådragit sig och den rädsla och obehag de kringboende känner. De har inte vidtagit några åtgärder för att förhindra att liknande händelser inträffar igen. Genom att låta sönerna bo kvar i lägenheten har de inte iakttagit vad som krävs för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. De har därför åsidosatt sina skyldigheter som hyresgäster i så hög grad att hyresavtalet inte skäligen bör förlängas.”

Familjen har alltså motsatt sig avhysningen och hyresnämnden i Malmö ställer sig nu på familjens sida. Nämnden skriver i domen:

”Hyresnämnden har ingen anledning att ifrågasätta att hyresgästernas söner ingår i sammanhang med kriminella nätverk. Mot bakgrund av den skriftliga utredningen finner nämnden inte heller någon anledning att ifrågasätta att det finns en hotbild mot sönerna som orsakat boende i omgivningen rädsla och obehag. Det har dock inte framkommit, och MKB har inte heller påstått, att sönerna har utfört handlingar med koppling till deras boende. De har inte begått brott, eller betett sig på ett annars oacceptabelt sätt, i fastigheten, i omgivningen, mot andra boende, mot hyresvärden eller hyresvärdens personal, eller mot något som haft samband med förvaltningen av fastigheten. Med hänsyn till det som sagts ovan om bestämmelsen i 25 § kan sönerna inte anses ha orsakat störningar eller ha brutit mot skyldigheten att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten. Hyresgästerna kan då följaktligen inte heller anses ha brustit i tillsynen över dem och på så vis ha åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäster. MKB:s ansökan ska därför avslås.”

Bostadspolitik.se har varit i kontakt med MKB:s kommunikationschef Margaretha Söderström, som meddelar:

”Nu kommer vi att sätta oss in i beslutet för att se om det eventuellt ska överklagas till hovrätten.”

Senast 3 januari ska en eventuell överklagan ha kommit in till Svea Hovrätt.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.