Helt annat fokus hos bostadsköpare i dag

Den nya situationen med högre räntor och elpriser har lett till ett helt annat fokus hos bostadsköparna – både när det gäller villor och bostadsrätter – än under pandemin, konstaterar Husman Hagberg.

I en kommentar till gårdagens Mäklarstatistik skriver Husman Hagberg om de nya beteendena och drivkrafterna hos svenska bostadsköpare:

”Under pandemin såg vi att bostadsköparna främst efterfrågade större, utrymme, ett extra arbetsrum och gärna en egen gräsplätt. Allt för att skapa en bättre tillvaro för sig själv och familjen under pandemin.

Sedan dess har köparnas fokus förändrats radikalt. Nu är det istället ett starkt fokus på bostadens drifts- och kapitalkostnader på både kort och lång sikt.

Många bostadsrätters prisnivå kommer att påverkas av hur föreningens lån ser ut, både vad gäller storlek på lånen och löptider. En högt belånad förening som har lån som snart ska läggas om, kommer att få kraftigt ökade räntekostnader, vilket i slutänden påverkar vad bostadsköparen är villig att betala för bostadsrätten.

Bostadsrättsföreningens uppvärmning av fastigheten kommer också att påverka priset för bostadsrätten, utifrån ökade energipriser. Detsamma gäller för framtida underhållsbehov, som kan komma att påverka föreningens behov av utökade lån.

Då det gäller villor och radhus, så kommer bostadsköparen att lägga en allt större vikt vid låga driftskostnader – både på kort och lång sikt. Mer energieffektiva bostäder kommer att värderas högre och samma gäller för fastigheter som är väl underhållna och i gott skick.

Bostadsköparna kommer säkerligen att vara mer pålästa framöver vad gäller driftskostnader och belåning vilket kommer att återspegla sig i prisnivån på olika typer av bostäder framöver.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.