Två strategier för att bygga en mer blandad stad

KRÖNIKA | Hur skapar vi en mer blandad stad? Professor Hans Lind resonerar kring olika strategier.

Tänker vi långsiktigt kan stadsbyggnadsåtgärder påverka hur segregerad en stad är. En dimension av detta är fördelningen mellan flerfamiljshus och småhus. En strategi för att nå målet om en mer blandad stad är att komplettera med det som inte finns (så mycket av) i en stadsdel. Det ska byggas radhus i eller i anslutning till områden som domineras av flerfamiljshus och det ska byggas flerfamiljshus (och särskilt hyreshus) i områden som domineras av småhus.

Det finns emellertid en annan möjlig strategi och den är att – oberoende av vad det är för typ av område – så ska det nya vara blandat (Dessa strategier diskuteras lite mer ingående i rapporten ”Socialt hållbar bostadsförsörjning i Stockholm stad: Tänkbara strategier” (Hans Lind & Thomas Kalbro, 2017). Kompletterar vi i anslutning till flerfamiljshus så ska det även kompletteras med sådana hus. I områden som domineras av småhus ska det även finnas sådana i det nya som byggs. Självklart kan man tänka sig att proportionerna varieras – till exempel att det är mest flerfamiljshus när det kompletteras i ett småhusområde och att det då byggs stadsradhus med relativt små ytor. På motsvarande sätt skulle det vara mest småhus när det kompletteras i ett flerfamiljshusområde och en mindre andel flerfamiljshus.

Jag minns en hög tjänsteman i Stockholm som för ett antal år sedan sa att det inte var någon mening att lägga resurser på att ta fram sådana planer eftersom de boende var så duktiga på att överklaga och blockera genomförande

Ett argument för att bara komplettera med det som saknas är att det rent statistiskt ger snabbare resultat. Det finns dock två argument som talar för den andra strategin, det vill säga att det som byggs ska vara blandat.

Det första är ett politiskt argument. Min erfarenhet är att det är ganska lätt att komplettera med småhus i anslutning till flerfamiljshus, men inte lika lätt att komplettera med flerfamiljshus i välbärgade villaområde. Jag minns en hög tjänsteman i Stockholm som för ett antal år sedan sa att det inte var någon mening att lägga resurser på att ta fram sådana planer eftersom de boende var så duktiga på att överklaga och blockera genomförande. Min hypotes är att det är lättare att få igenom förslag där det nya är mer blandat och i lite högre grad smälter in i det befintliga området.

Risken är att det nya blir en tämligen isolerad ö och att många tänker i termer av ”vi och dom”

Det andra argumentet är att om målet är att skapa en blandad stadsdel som ändå ses som en stadsdel är det problematiskt att bara komplettera med det som saknas. Risken är att det nya blir en tämligen isolerad ö och att många tänker i termer av ”vi och dom”. Om det nya är mer blandat så ökar rimligen sannolikheten att det relativt snabbt ses som integrerad del av stadsdelen och inte som en isolerad ö.

Min slutsats är att vill vi ha en mer blandad stad så bör egentligen varje nytt område eller projekt innehålla en blandning mellan olika hustyper

En aspekt som det tyvärr inte talas så mycket om är att om vill vi ha en mer blandad stad så är det också viktigt att slå vakt om de relativt blandade stadsdelar som redan finns. Jag tänker på till exempel Gubbängen, Hökarängen och Farsta i södra delen av Stockholm stad. Dessa områden byggdes på 50-talet och i början av 60-talet med flerfamiljshus närmast tunnelbanestationerna och sedan små villor eller radhus lite längre bort, men ändå med ca 10 minuters promenad till tunnelbanan. Under de senaste 20 åren har det skett mycket kompletteringsbebyggelse i dessa områden, men det är nästa uteslutande flerfamiljshus. Områdena blir allt mindre blandade när det inte sker komplettering även med småhus. Rimligen är det också så att om det enbart sker komplettering med flerfamiljshus i förorter närmare stadscentrum så ökar sannolikheten att det längre ut i regionen kommer att byggas områden som domineras helt av småhus. Man kommer att tänka på utvecklingen på 1970-talet när renodlade småhusområden växte fram längre ut i regionerna efter de många flerfamiljshusområdena som byggdes under miljonprogrammet.

Min slutsats är att vill vi ha en mer blandad stad så bör egentligen varje nytt område eller projekt innehålla en blandning mellan olika hustyper.

Hans Lind
Professor i fastighetsekonomi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.