Mäklarstatistik: Fortsatt nedgång i november

Under november minskade priserna på bostadsrätter med en procent och villapriserna med tre procent. Prisutvecklingen på årsbasis fortsätter sjunka och ligger nu på sju procent för bostadsrätter och åtta procent för villor. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter
– I centrala Stockholm sjönk priserna med -1% medan länet som helhet registrerade oförändrade priser. I både centrala Göteborg och i storstadsområdet sjönk priserna med -3%. I Malmöområdet gick de centrala delarna ned med -2% och storstadsområdet med -4%, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor
– Under november sjönk priserna i Storstockholm med -2% och i de övriga två storstadsområdena med -3%. På årsbasis har priserna fallit -10% i Storstockholm och -12% i Storgöteborg och Stormalmö, säger Per-Arne Sandegren.

Marknaden
– Perioden med prisnedgångar har nu varat i åtta månader. Sedan toppen i början av året har priserna på riksnivå för bostadsrätter sjunkit med -12% och för villor med -13%. Under pandemiåren 2020/21 ökade priserna kraftigt och för bostadsrätter har nedgångarna 2022 inneburit att priserna närmat sig de nivåer som rådde före pandemin. Villor ligger än så länge tydligt över de nivåer som rådde vid inledningen av 2020, säger Per-Arne Sandegren.

Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet:

– Den ekonomiska oron fortsatte påverka bostadsmarknaden i november. På villamarknaden var skillnaden mellan utgångspriset och slutpriset negativt på riksnivå för första gången sedan december 2012. Samtidigt ser vi att utbudet minskar, en indikation på att säljare och köpare börjar mötas i högre grad än tidigare.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, november 2022

BOSTADSRÄTTER 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS (KR/KVM)
Riket – 1% – 2% – 7% 41482
Centrala Stockholm – 1% – 2% – 8% 99144
Stor-Stockholm ± 0% + 1% – 7% 61665
Centrala Göteborg – 3% – 8% – 10% 59325
Stor-Göteborg – 3% – 7% – 9% 43935
Centrala Malmö – 2% – 4% – 6% 35962
Stor-Malmö – 4% – 6% – 6% 32438

Statistiken baseras på försäljningen av 26 596 bostadsrätter under september 2022 – november 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2022 – augusti 2022, tolvmånaderssiffran med september 2021 – november 2021 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2022 – oktober 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, november 2022

VILLOR 1 MÅN 3 MÅN 12 MÅN MEDELPRIS
Riket – 3% – 8% – 8% 3 528 000
Stor-Stockholm – 2% – 6% – 10% 6 679 000
Stor-Göteborg – 3% – 8% – 12% 5 059 000
Stor-Malmö – 3% – 9% – 12% 4 515 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 192 villor under september 2022 – november 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juni 2022 – augusti 2022, tolvmånaderssiffran med september 2021 – november 2021 och i enmånadssiffran jämförs augusti 2022 – oktober 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.