”Sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall”

Danske Banks Boprisindikator för november visar på en tillfälligt dämpad prisnedgång på bostadsrätter i Stockholms kommun. Men banken tror på fortsatta nedgångar.
– Sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall, säger Michael Grahn, chefsekonom på Danske Bank.

Danske Banks Boprisindikator, som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun, visar att priserna gick ned med 0.3 procent i november, -0.4 procent justerat för säsongsfaktorer. Sjunkande priser på storleksklasser upp till 100 kvadratmeter var det som bidrog till prisnedgången under november medan det är värt att notera att bostadsrätter större än 100 kvadratmeter faktiskt steg i pris. Omsättningen är dock relativt låg för så stora lägenheter, vilket gör att priserna är volatila på månadsbasis. Omsättningen fortsätter att vara i linje med trenden som rådde före pandemin, 2015-2019.

Prisutvecklingen kommande månader

Boprisindikatorn indikerar att nedgången i bostadspriserna bromsade in under november jämfört med månaden innan. Detta ser Danske Bank dock som tillfälligt. Riksbanken höjde som väntat styrräntan med 75 baspunkter vid novembermötet, något som troligtvis inte helt reflekteras i nedgången. Hushållen blir dessutom allt mer oroliga för att förlora jobben i takt med att allt fler företag annonserar varsel samt att konkurser stiger, om än från en låg nivå. Riksbanken flaggar dessutom för ytterligare en höjning vid februarimötet, upp till 2.75 procent.

”Det är även vår hållning men risken är tiltad för en än större höjning än så. Kommande månader lär därmed präglas av ytterligare nedgångar på bostadsmarknaden”, skriver Danske Bank.

Bostadspriserna har hittills, sedan pristoppen i mars enligt Valueguards index, sjunkit med 12.4 procent.

”Vi vidhåller vår hållning om att en nedgång med totalt 20 procent sedan pristoppen är att räkna med. Det innebär ytterligare nedgångar om åtta procent är att vänta härifrån. Det skulle ta prisnivån tillbaka till den prisnivå som rådde sommaren 2020.

Kommentar från Michael Grahn:
– Stockholms bostadsrättspriser tog vad som ser ut som en välbehövlig andhämtningspaus i den kraftiga nedgång som skett hittills under året. Men med tanke på att den fulla effekten av Riksbankens gjorda och kommande höjningar ännu inte syns i bostadsräntorna så lär nedgången ta förnyad fart inom kort. Därtill ligger amorteringskraven fast, reallönerna fortsätter falla, elpriserna skjuter fart igen, arbetsmarknaden vacklar och värdet på hushållens finansiella tillgångar fortsätter även de ner. Sammantaget pekar egentligen allt på ett fortsatt prisfall.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.