Veckans Aktuellt v47: Väntat besked – men räntehöjningarna kan leda till en djup kris

VECKANS AKTUELLT | Räntebeskedet var väntat – men riskerar ändå att kasta Sverige in i en djup kris. Bostadsbyggandet sjunker, men än så länge syns inte tvärstoppet i SCB:s siffror. Årets första hyresöverenskommelse är en taktisk triumf från Hyresgästföreningen. Hyreshöjningarna kommer landa strax under fem procent, bedömer expertkommentator Stefan Attefall, som även menar att även om markpriserna faller kan kommunerna göra mer för att hålla uppe byggandet.

Anna Bellman programleder Veckans Aktuellt.

Stefan Ingves sista besked som riksbankschef blev att man höjer styrräntan med 75 punkter, till 2,50 procent. ”Inflationen är fortfarande alldeles för hög”, menar Riksbanken som även signalerar att det blir ytterligare höjningar i februari och april.

– Det var ganska förväntat, en del hade trott på en ännu större höjning. Problemet med hela penningpolitiken är att det är för mycket tvära kast, tidigare var det noll- och minusräntor, stödköp av obligationer och på kort tid har man svängt till mycket kraftiga kast uppåt för bekämpa inflationen. Man ska ha respekt för omvärldens betydelse men även inom de ramarna borde Riksbanken ha varit försiktigare, både i ned- och uppgång. Risken är att man knäcker konjunkturen med de här höjningarna, det blir ett väldigt bekymmersamt 2023, , säger Stefan Attefall i Veckans Aktuellt.

– Det kan vara så att man i jakten på inflationsspöket skickar konjunkturen rakt ner i källaren och att vi får en depression

Hyresöverenskommelsen en taktiskt triumf för Hyresgästföreningen

I veckan blev årets första hyresöverenskommelse klar. Balder har kommit överens med Hyresgästföreningen Stockholm om en höjning med 3,25 procent plus ett ”kristillägg” om 110 kronor i månaden i tolv månader – en bra bit under de tio procent som många yrkanden från fastighetsägarsidan ligger på.

­– Det är mycket intressant och det är en typisk taktik från Hyresgästföreningen att göra upp med en aktör och därigenom sätta ett märke som de sedan försöker tvinga de andra att följa. Så en taktisk triumf för Hyresgästföreningen.

– Med kristillägget som Balder vill göra permanent blir nivån 4,5 – 4,75 procent, sedan kan det finnas andra uppgörelser som inte syns utåt. Jag tror att de generella nivåerna kommer att ligga runt fem procent.

Tvärstoppet syns inte i siffrorna

Det kom nya siffror från SCB angående bostadsbyggandet i Sverige – 11 550 bostäder påbörjades under Q3 och under de tre första kvartalen är siffran 43 750, vilket är en nedgång med 9 procent jämfört med förra året. Kvartalssiffran är en nedgång med 13 procent. Men i realiteten är siffrorna värre, menar Stefan Attefall.

– Det finns en viss eftersläpning i siffrorna och det är, som vi har nämnt ofta här, stor skillnad mellan att få startbesked och att sedan verkligen börja bygga. Det som bekräftas när man pratar med aktörer mellan skål och vägg är att det är tvärstopp. Man fullföljer det som är igång men stannar av eller skjuter upp själva bygget i nya projekt.

Vi har tidigare i Bopolpodden tagit upp att kommuner måste sänka markpriserna för att hålla igång bostadsproduktionen. Johan Brisvall på Markanvisning.se säger nu att priserna på markanvisningar i Stockholm ligger cirka 20 procent under de priser vi såg förra året.

– Jag tycker att de borde vara ännu lägre. Kommunerna kan vara mer proaktiva för att hålla igång byggandet. Man kan sänka priserna generellt och även stimulera; ”kommer du igång inom en viss tid får du x antal tusen i rabatt”. Priserna är fortfarande för höga för att man ska få igång nya projekt.

Bostadsministern är fortfarande ny på jobbet

Bostadsminister Andreas Carlson var i förra veckan med på ett seminarium som TMF arrangerade. Han upprepade vad han sagt tidigare, om regelförenklingar och fokus på byggandet av småhus. Enligt Byggindustrin tog han sig inte tid att svara på frågor från vare sig publik eller press.

– Andreas Carlson är fortfarande ny på jobbet och regeringen har ingen gemensam politik, mer än den viljeinriktning de har beskrivit i budgetpropositionen. Det är ett dilemma nu när vi står inför stora utmaningar i byggandet.

– Det tar tid att komma igång och man prioriterar nu det man har skrivit och som ligger i KD:s egen politik, framför allt att främja småhusbyggandet, vilket har varit oerhört lågt i många år. Det är viktigt att man nu sätter samman en heltäckande politik och att det görs tillsammans med finansministern och finansmarknadsministern som också har mycket ansvar inom bostadspolitiken.

Klimatförändringarna får konsekvenser på den svenska bostadsmarknaden

Dagens Nyheter hade i veckan ett stort reportage om klimatförändringar och extremväder, något som börjar få påverkan på den svenska bostadsmarknaden.

Redan 2018 slutade Länsförsäkringar att försäkra nyproduktion i områden som anses som ”utsatta” för översvämningar. Ännu har inga försäkringsbolag slutat försäkra befintliga hus, men det kan vara på väg.

– Jag har hört försäkringsbolag prata om fastigheter längs en enskild gata, där man inte vet om man kan fortsätta, sa Staffan Moberg, klimatexpert på branschorganisationen Svensk Försäkring till DN.

Stefan Attefall:

– Att försäkringsbolagen är skeptiska till nyproduktion är en sak men det måste vara besvärligt att lansera ett sådant tänkande på befintliga hus. Både konsumenter, media och politiken borde rasa. Det landar på kommunerna också; har man planerat och byggt bostäder måste man ta ansvar för att folk ska kunna bo där också. Men det är en växande problematik som berör både översvämningsdrabbade och skreddrabbade områden liksom områden där stränderna sjunker undan. Vi kommer säkert att få se högre premier och det ligger på politik, myndigheter och bransch att skapa ett regelverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.