Är en bomb i trappuppgången tillräckligt?

KRÖNIKA | MKB väntar på ett beslut i hyresnämnden: Får ett bostadsbolag säga upp kriminella som skapar otrygghet i området – vd Marie Thelander Dellhag skriver om situationen.

Som bostadsbolag har vi och många andra allmännyttor efterfrågat förändringar i hyreslagstiftningen som ger oss större möjligheter att agera för trygghet i våra områden när våld och hot förekommer på grund av kriminell verksamhet. Vi har gott sällskap, även Fastighetsägarna har lyft fram förslag inom området, och nu ska en statlig utredning se över hur hyreslagstiftningen kan anpassas för att ge möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott.

Bland annat har en lägenhet i fastigheten beskjutits och en skarpladdad termosbomb hittats utanför lägenheten. I båda fallen bedömer polisen att boende i den särskilda lägenheten är måltavlan

Hyreslagstiftningen ger nämligen oss som hyresvärdar begränsade möjligheter att agera för att skapa trygghet för våra hyresgäster när vissa kunder skapar otrygghet på grund av kriminell belastning. Att en statlig utredning äntligen är på gång är välkommet, men vi har länge behövt fler verktyg. Och eventuella lagändringar ligger fortfarande en bra bit bort tidsmässigt. I väntan på detta kan vi inte sitta still. Vi måste fortsätta hitta vägar i situationer där lagstiftningen är ett skydd för den hyresgäst som skapar hotfulla situationer snarare än grannarna som utsätts. Snart avgör hyresnämnden ett ärende där vi har sagt upp hyreskontraktet med en kund eftersom boende i den berörda lägenheten, som idag står åtalade för grova brott, av allt att döma har ådragit sig hot och våld som i hög grad har drabbat andra hyresgäster i huset och området. Bland annat har en lägenhet i fastigheten beskjutits och en skarpladdad termosbomb hittats utanför lägenheten. I båda fallen bedömer polisen att boende i den särskilda lägenheten är måltavlan. Sprängladdningen gick aldrig av, men hade orsakat mycket stor förödelse om den hade gjort det. Händelserna har inneburit en stor påfrestning och rädsla hos grannar. Oron har fått flera att flytta.

Frustrationen hos våra andra hyresgäster i området har varit stor – det är inte svårt att förstå

Som hyresvärd har vi vidtagit olika åtgärder efter hand i försök att skapa en tryggare situation. Men det är självklart att en verklig trygghet inte kan infinna sig så länge personerna som ådrar sig de extremt hotfulla situationerna bor kvar. Frustrationen hos våra andra hyresgäster i området har varit stor – det är inte svårt att förstå. Många har uttryckt krav på att vi som hyresvärd ska göra mer, men faktum är att hyreslagstiftningen är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt för oss att säga upp kontrakt i liknande situationer. Vi har rätt att säga upp hyreskontrakt på grund av för sena hyresbetalningar, upprepade störningar som till exempel orsakar höga ljud eller vissa brott, som koppleri. I övrigt är tydliga möjligheter till uppsägning mycket begränsade. Nu väntar vi på ett avgörande i hyresnämnden, men det finns ingen praxis som stödjer att vi skulle få rätt i en sådan situation.

Konsekvenserna för grannar och boende i närheten som drabbas av otryggheten är ibland så svåra att man väljer att flytta

Fallet jag nämner är extremt och självklart är det en speciell situation att behöva flytta på hyresgäster när hotfulla situationer uppkommer på grund av dem – men som inte begås av dem. Samtidigt är behovet verkligt. Flera hyresvärdar ställs inför olika fall, vid tid till annan, där hyresgäster innebär ett hot mot tryggheten för sina grannar på grund av kriminalitet. Det är ovanligt med skottlossning och sprängdåd men desto vanligare är rädslan bland våra kunder i olika områden att råka bli vittne till brottslighet i det egna bostadsområdet, som vid leverans eller försäljning av narkotika.  Men liksom i exemplet ovan är det, med stöd i hyreslagstiftningen, väldigt svårt att avhysa den hyresgäst som säljer droger eller gömmer vapen och narkotika i och omkring våra fastigheter.

Konsekvenserna för grannar och boende i närheten som drabbas av otryggheten är ibland så svåra att man väljer att flytta. Jämte den otroliga stress detta innebär för vår kund står vi som fastighetsägare med en ökad kostnadsbild och inte minst är sådana situationer påfrestande för våra medarbetare som dagligen jobbar i våra bostadsområden.

Det återstår nu att se om allvarlig kriminell belastning som leder till hot och våld mot den egna bostaden, och därmed grannar, är skäl för uppsägning

Hyreslagstiftningen kom till som en skyddslagstiftning för hyresgäster. Bland annat med ett starkt besittningsskydd som grund. Det är viktigt att vi hyresvärdar inte lättvindigt kan säga upp hyresgäster men det är tydligt att hyreslagstiftningen är skapad för en annan tid. Som den är utformad idag blir lagen snarare en skyddslagstiftning för den som skapar otrygghet än en skyddslagstiftning för den som sköter sitt boende och inte vill ha något annat än ett tryggt hem och bostadsområde att röra sig fritt i. Vi behöver fler verktyg för att skapa verklig trygghet för våra hyresgäster. Det återstår nu att se om allvarlig kriminell belastning som leder till hot och våld mot den egna bostaden, och därmed grannar, är skäl för uppsägning.

Marie Thelander Dellhag
Vd, MKB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.