#161 Monica Björk: Samhället kan trycka på mer för klimatet

BOPOLPODDEN | Byggavfallet är enormt. Det går att göra mer för att minska klimatbelastningen. Men alla aktörer behöver hjälpas åt för att det ska hända något. Byggmaterialhandlarna har gett sig in i den bostadspolitiska debatten, och presenterat sju reformförslag. Hör vd Monica Björk om vad de menar med grönt rotavdrag och hur incitamenten ska höjas för att öka andelen återbrukat material. Expertkommentator Lennart Weiss tror på förstärkt rotavdrag redan i vår.

Anna Bellman programleder som vanligt Bopolpodden.

Monica Björk har en lång bakgrund inom samhällsbyggnadssektorn. Hon arbetade på Näringsdepartementet runt millennieskiftet, och har sedan dess arbetat för bland andra Industrins Byggmaterialgrupp, Byggmaterialindustrierna och WSP innan hon tog över som vd för Byggmaterialhandlarna i januari 2018.

– Det är en rolig bransch, där det händer mycket. Det är spännande frågor i fokus för oss, som hållbarhet och digitalisering, säger Monica Björk i podden.

Under pandemin gick det väldigt bra för byggmaterialhandlarna, när många människor valde att bygga ut eller renovera. Men sedan Rysslands krig mot Ukraina inleddes har priserna stigit väsentligt och branschen ser en tydlig nedgång i försäljningen, framför allt när det gäller privatkunder.

– Vi visar fortfarande bra siffror, men det som driver handeln i dag är proffsbyggandet. 2022 kommer att bli ett bra år, man fullföljer de projekt som är igång, men prognoserna över byggstarter faller ju tvärt framöver. 2023 kommer att bli tufft för många.

Byggmaterialhandlarna är även aktiva i den bostadspolitiska debatten och presenterade före valet sju reformförslag, med utgångspunkt i att öka rörligheten, nyttja det befintliga beståndet bättre och göra det lättare att komma in på bostadsmarknaden.

Vill införa grönt rotavdrag – och återställa till 50 procent

Bland annat vill de reformera rotavdraget; dels införa ett grönt rotavdrag och dels återställa rotavdraget till 50 procent.

Om det gröna rotavdraget säger Monica Björk:

– Vi vill se en skatterabatt på 50 procent på både material och arbete upp till 50 000 kronor för att få folk att renovera mer hållbart; energieffektivisera, isolera, byta tak, använda återbruka material etcetera.

– Givetvis behöver man titta på ett regelverk kring vad som är grönt.

– Vi vill även återställa det vanliga rotavdraget till 50 procent, det hade inte minst varit en viktig konjunkturell åtgärd för att dämpa nedgången vi ser framför oss. Ett ökat rotavdrag hade både lett till minskat svartarbete och nya arbetstillfällen.

Krav på ökat återbruk?

Byggmaterialhandlarna vill också se incitament för att öka andelen återbrukat material.

– Vi behöver öka cirkulariteten i byggsektorn, som genererar väldigt mycket avfall. Men för att det ska hända något krävs incitament. Man kan tänka sig att när till exempel kommuner är beställare ska de ställa krav på att en viss andel, kanske tio procent, av materialet ska vara återbrukat. Det hade skapat incitament för att etablera flöden för återbrukat material som inte finns i dag, det behövs en push från samhällets sida.

Byggmaterialhandlarna har även inspirerats av våra grannländer och förespråkar ett bosparande, enligt tysk modell, startlån som finns i Norge och slopad vinstskatt som i Danmark och Finland.

– Där slipper man reavinstskatt om man har bott i bostaden i två och tre år. Det går inte att översätta helt till Sverige, då de länderna har fastighetsskatt som väger upp. Men man kan tänka sig att differentiera reavinstskatten. Att betala 10 istället för 22 procent hade gjort en stor skillnad när det kommer till rörlighet på marknaden. I dag drar sig många som har bott länge i sin villa för att sälja och flytta till en mindre lägenhet för att de då får betala en enorm skatt.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s expertkommentator Lennart Weiss kommenterar:

– Jag hade inte sett Byggmaterialhandlarna i debatten innan de presenterade de här förslagen. Det är bra att vi får fler aktiva i debatten och det är bra inriktning på förslagen – de är väl paketerade och utgör en bra enhet. Det är inga revolutionerande förslag, men innehåller en del nytänk och det är bra att politik och myndigheter får höra budskapen från flera håll.

Två av förslagen rör rotavdrag, förslag som hade lett till bättre business för Byggmaterialhandlarna själva.

– Naturligtvis talar de i egen sak, men förslagen behöver inte vara sämre för det. Sänkningen av rotavdraget till 30 procent var inte rationellt, det var inte till gagn för att motverka svartarbete.

– Rot och rutavdragen skapades med två syften – att motverka svartarbete och att skapa enklare arbeten för människor som stod långt från arbetsmarknaden. Det har man lyckats med och Skatteverket säger själv att återbetalningen i form av ökade skatteintäkter om man ökar rotavdraget till 50 procent igen är nära 100 procent. Att öka avdraget igen är alltså en mycket billig reform att genomföra.

– Men – en viktig del är att rot och rut måste omgärdas av kontroller. Vi vet att många företag använder underentreprenörer från Baltikum och Polen och sannolikheten för att det förekommer fusk i andra ledet är stor. Rot och Rut borde bara ges till företag som använder egen personal som betalar skatt i Sverige.

Lennart Weiss menar att det är mycket möjligt att vi snart kommer att få se utökade rotavdrag.

– Att det inte fanns med i budgeten nu tror jag handlar om att man var oförberedda i förhandlingarna.

– Jag tror att det är ganska stor sannolikhet att det kommer i vår. Byggandet kommer att krascha totalt, en insikt som kommer att drabba regeringen i slutet av året eller början av nästa. Då ökar trycket på dem att vidta åtgärder. Jag kan mycket väl tänka mig en mix av åtgärder som främjar byggandet – ombyggnad, renoveringar, nyproduktion. Sannolikheten för förstärkt rotavdrag är ganska hög.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.