Veckans Aktuellt v46: Byggandet kan falla 60–70 procent – ”formidabel krasch”

VECKANS AKTUELLT | Byggfakta visar att byggtakten faller än mer. ”Vad var det jag sa?”, säger vår expertkommentator Lennart Weiss som pratar om en ”formidabel krasch” för bostadsbyggandet. Bra idé att förlänga genomförandetiden för markanvisningar men tomträtt löser inga problem för att öka byggandet i Göteborg. Att inte ombilda kommunala bostäder är ett återfall i gammalt socialdemokratiskt ryggmärgstänkande, och småhus i hyresrättsform kommer inte fungera i praktiken. Stockholms mål för byggande av kommunala bostäder låter mer radikalt än vad det är. Kontroller av kriminalitet på byggarbetsplatser ska bekostas både av byggföretagen och skattebetalarna – ansvaret är delat. Hyresgästföreningens nya renoveringspaket har flera positiva förslag, men Lennart Weiss ifrågasätter deras övergripande principiella resonemang.

Anna Bellman programleder Veckans Aktuellt.

Byggfakta kom i veckan med en ny Byggstartsindikator: Bostadsbyggandet faller för fjortonde månaden i rad.

Och siffrorna är ännu mer negativa än man kan tro om man läser rapporten.

– Till att börja med så konstaterar Byggfakta att byggaktiviteten generellt ökar i termer av byggkostnader; det är inte samma sak som att byggaktiviteten ökar, det reflekterar ökade kostnader.

– När det gäller bostäder så säger Byggfaktas Tor Borg att byggstarterna halveras under andra halvåret jämfört med förra året. Då ska vi komma ihåg att byggstarter mäts i startbesked, vilket inte är detsamma som byggstart i praktiken.

– När vi går in i 2023 kanske vi når en halvering när det kommer till startbesked men jag tror att det faktiska byggandet snarare ligger på en minskning med 60–70 procent jämfört med 2021. Det är en formidabel krasch som omfattar både hyresrätter, bostadsrätter och egnahem.

Lennart Weiss saknar Ulf Kamne i politiken

Vi går alltså mot ett totalt byggstopp för bostäder i hela landet, samtidigt som behovet av bostäder, framför allt i storstäderna, är lika stort som tidigare. Så hur ska bostadsbyggandet hållas uppe?

Ulf Kamne, tidigare miljöpartistiskt kommunalråd med ansvar för stadsutvecklingsfrågor i Göteborg, numera public affairs-konsult på A Beautiful Soup kommer tillsammans med kollegan Mathias Axelsson i Göteborgs-Posten med fem åtgärder som Göteborgs stad hade kunnat genomföra med en gång:
# Förläng genomförandetiden för markanvisningar.
# Skifta fokus från högsta pris vid markförsäljning, mer fokus på hållbarhet och återbruk
# Erbjud tomträttsmark till bostadsutvecklare om utvecklaren vill.
# Stimulera tillbyggnad, bl a på flerbostadshus i förortsområden. Tillkommande bostäder skulle kunna säljas som bostadsrätter.
# Flerdubbla antalet markanvisningar.

– Ulf Kamne är en person jag saknar i politiken, jag har stor respekt för honom. Förslagen är dock en blandad kompott. Förläng markanvisningstiden? Absolut! Tomträtter? Nej, ingen bra idé. Byggarna vill inte ha det, då det skapar osäkerhet. Det är bättre att sänka markpriserna. Tillbyggnaderna är en högkonjunkturidé som funkar sämre i lågkonjunktur, säger Lennart Weiss.

Totalstopp för kommunala ombildningar i Göteborg

Före valet var moderaten Hampus Magnusson kommunalråd med ansvar för stadsutveckling i Göteborg. Nu blir det ett socialdemokratiskt lett styre i Göteborg. Socialdemokraten Johannes Hulter blir ansvarig för stadsutvecklingsfrågorna. Han säger i en intervju med Göteborgs-Posten att den stora skillnaden blir synen på allmännyttan.

Det verkar bli ett totalstopp för ombildningar av kommunala bostäder. Vänstermajoriteten behåller högerns tidigare mål om att 500 småhus per år ska byggas. Men Hulter vill titta på att upplåta en del som hyresrätter.

– Det är synd att jag får höra att mina partivänner i Socialdemokraterna upprepar samma misstag som tidigare. Ska segregationen minska måste vi ha blandade upplåtelseformer. Det är olyckligt att man stoppar ombildningar, särskilt i områden som domineras av hyresrätter. Det är tyvärr en felaktig politik, säger Lennart Weiss.

– Småhus i hyresrättsform kommer det inte att finnas efterfrågan för, och det är dyrare att uppföra småhus i hyresrättsform. En idé med hyrköp skulle kunna vara bra.

”En verklighetsanpassning som döljs i retorik”

Även Stockholm har fått ett nytt vänsterstyre, med vänsterpartisten Clara Lindblom som bostads- och fastighetsborggarråd. Hon gick häromdagen ut med att den nya majoriteten höjer målet för byggandet av allmännyttiga hyresrätter. Tidigare var målet 600 om året, nu säger hon att 3 500 lägenheter ska byggas under mandatperioden.

– Till att börja med är det en blygsam målsättning. Hon gick till val på att bygga 2 000 om året. Nu är det i praktiken en höjning från 600 till 875 om året. Det är en verklighetsanpassning som döljs i retorik.

– I övrigt är det bra att allmännyttan agerar motor i en svag konjunktur, men byggkostnaderna ökar lika mycket för dem och om de ska agera på marknadsmässiga villkor blir det svårt att leverera den här målsättningen.

Delat ansvar kring byggkriminaliteten

Ansvar Säkerhet, med grundare Jessica Löfström, skrev ett debattinlägg på bostadspolitik.se som refererar till poddavsnittet med Pia Bergman för några veckor sedan. Andemeningen är att kontroller av kriminalitet på byggarbetsplatser ska bekostas av byggföretagen, inte av skattebetalarna. De skriver:
”Bergman har helt rätt i att dessa kontroller behövs, men om stora kläd- eller möbelföretag krävde att svenska myndigheter skulle granska deras leverantörsled, skulle svaret bli att de får bekosta det på egen hand. Varför ska landets skattebetalare ta den kostnaden när det gäller byggbranschen?”

– Jag tycker inte att resonemanget håller. Klädbranschen är också skyldig att följa lagen, det är klart att myndigheterna ska göra kontroller. Det här är ett delat ansvar, där både myndigheter, arbetsmarknadens parter och företagen behöver skärpa sig, säger Lennart Weiss.

– Jag är också fundersam kring resonemanget att man måste använda en tredje part – de pratar ju i egen sak här. Vi på Veidekke har ett affärsmässigt intresse av att vi följer lagar och regler, vi kan få strafförelägganden om något uppdagas. Vi både anlitar tredje part och genomför egna kontroller och att det per automatik skulle vara oseriöst att själva genomföra kontroller har jag svårt att förstå.

”En konflikt som rör hur samhället ska säkerställa att människor ska få råd att bo”

Hyresgästföreningen har lanserat ett renoveringspaket, ”Renovera Sverige”.

De föreslår flera olika åtgärder för att möjliggöra trygga och hållbara renoveringar.

Det handlar om infasning av ny hyra, renoveringsstöd, energieffektiviseringsstöd, moms på hyra, skattefria underhållsfonder och ett förstärkt bostadsbidrag.

Lennart Weiss ifrågasätter Hyresgästföreningens övergripande principiella resonemang. Sakfrågemässigt håller han med om vissa delar, men inte när det gäller statligt stöd till renoveringar.

– Vad det smälter ner till är en konflikt som rör hur samhället ska säkerställa hur människor ska få råd att bo. Hyresgästföreningen förespråkar olika typer av stöd – varför ska samhället subventionera renoveringar i det hyrda boendet men inte i det ägda? Om min bostadsrättsförening renoverar får jag högre avgift – varför ska inte boende i hyresrätter också få det? Och generella stöd är ineffektiva – det är bättre med mer selektiva stöd, som förstärkt bostadsbidrag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.