#159 Ola Pettersson: Synen på byggkriminaliteten har varit bristfällig

BOPOLPODDEN | Hur ska Sverige stoppa brott i arbetslivet? Ett ämne vi tagit upp många gånger i Bopolpodden, och i dag utgår vi från Delegationen mot arbetslivskriminalitet i ett samtal med ordförande Ola Pettersson. Han belyser den stora omfattningen i branschen, vikten av fungerande information från myndigheter och vad som krävs för att komma åt arbetsgivare som exploaterar människor i svenskt arbetsliv. Samtalet kommenteras av Lennart Weiss som riktar skarp kritik mot parterna som inte gör det som enkelt kan göras nu för att minska arbetslivskriminaliteten.

Anna Bellman är som vanligt programledare för Bopolpodden.

Ola Pettersson hade 13 år på LO bakom sig – de sista tio åren som chefsekonom – innan han axlade rollen som ordförande i Delegationen mot Arbetslivskriminalitet i september 2021.

Initialt arbetade han under Eva Nordmark, men vid regeringsombildningen i slutet av 2021 flyttades delegationen över till Johan Danielsson. När podden spelades in var det osäkert vem som skulle bli ansvarig minister men när den nu publiceras vet vi att det är biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L) med särskilt ansvar för bland annat arbetsmiljö och arbetsrätt.

När en ny regering tillträder kan det innebära stora förändringar inom utredningar och delegationer. Ola Pettersson tror i alla fall inte att delegationen kommer att läggas ner.

– Det vet jag inte, men jag tror inte det. Jag uppfattar att detta är en fråga som det finns ett starkt och brett intresse för inom många riksdagspartier, säger han i podden, där han beskriver delegationen som ett slags tankesmedja åt regeringen inom området arbetslivskriminalitet

– Uppdraget är att verka samlande och stödjande, det handlar om att kommunicera med myndigheter och bransch, skapa en gemensam verklighetsbild och höja kunskapen på området – förstå vilka problemen är och vilka verktyg som kan vara effektiva.

Stora problem inom flera branscher i Sverige

Ola Petterssons bild av verkligheten i dag:

– Läget är det finns stora stora problem i flera branscher som är viktiga för Sverige och den bransch det pratas mest om är byggbranschen, där har det gått långt och det är en bransch som är viktig för Sverige. Väldigt många företag sköter sig illa, de behandlar anställda illa, konkurrerar på ett dåligt sätt, undergräver för schysta företag som vill göra rätt och undandrar resurser från den gemensamma välfärden.

Att problemen har blivit så stora beror på att de inte har prioriterats.

­– Såna här samhällsproblem växer fram för att man inte åtgärdar dem, de är en konsekvens av politik man bedrivit under lång tid och en samhällsutveckling som har pågått under lång tid.

Bostadspolitik.se:s expert Lennart Weiss hävdar att närmare 100 procent av östeuropeiska bolag på den svenska byggmarknaden fuskar med löner, skatter, sociala avgifter. Ola Pettersson säger inte emot.

– Jag kan inte verifiera siffrorna, men jag lyssnar så klart med stort intresse på det han säger. Jag har ingen anledning att misstro hans uppgifter.

Ola Pettersson upplever att medvetenheten om problematiken har ökat markant under de senaste åren.

– Vi pratar mycket mer om det i dag än för några år sedan, att media har börjat uppmärksamma det här tror jag är extremt viktigt. Arbetstagare, många med utländsk bakgrund, far illa i allt från olagliga arbetstider till fysiska arbetsskador. Vissa dör.

– Inom politiken har medvetenheten ökat. Det faktum att delegationen finns är ett tydligt uttryck för det. Det finns en bred samsyn över problembilden över hela det politiska spektrat, det här är något man vill åtgärda.

Tar lärdom av hur grannländerna agerar

En viktig del av delegationens uppdrag är att lära från andra länder, inte minst Norge där man har kommit långt.

– De började jobba tidigt med frågorna, de har jobbat i decennier. De har gjort det i stort politiskt samförstånd och parterna på arbetsmarknaden har varit engagerade.

– Jag skulle säga att Sverige har legat i bakvattnet jämfört med våra nordiska grannländer, Finland och Danmark har också kommit längre.

– Våra grannländer har förutsett att problemen skulle uppstå och utvecklat metoder tidigare.

– Vi har kopierat en del från Norge, bland annat de regionala centren där flera myndigheter ska jobba tillsammans.

Pia Bergman, fd expert på Skatteverket var med i Bopolpodden för några veckor sedan. Hon var kritisk till de regionala centren, då sekretesslagstiftningen ändå stoppar myndigheterna från att utbyta information.

– Hennes beskrivning över hur det har varit är korrekt, men det händer mycket nu som ska underlätta informationsutbyte mellan myndigheter. Man börjar få upp rutiner om hur man kan dela information. När jag pratar med myndigheter i dag jobbar de på ett nytt sätt, det är inte samma stuprörstänk.

– Både den förra regeringen och den nytillträdda har varit tydliga med att det ska hända mycket på det här området, myndigheterna kommer definitivt att få mycket mer kraftfulla verktyg för att dela information. Kontrollerna av arbetsplatserna ska bli mer träffsäkra och en viktig del är att upphandlare ska ha tillgång till bättre information när de ska köpa en tjänst. Det handlar om att ge bättre tillgång till information som redan är offentlig, men svårtillgänglig.

Kommer att bli bättre framöver

Ola Pettersson är övertygad om att vi kommer att få se en förbättrad situation när det gäller arbetslivskriminaliteten kommande år.

– Jag har stor tilltro till det svenska samhället. När vi väl har bestämt oss för att vi vill att något ska bli annorlunda – då brukar det bli så.

Lennart Weiss.

Bostadspolitik.se:s expertkommentator Lennart Weiss har länge varit väldigt engagerad i byggkriminalitetsfrågorna. Hans medskick till Ola Pettersson:

– Titta på detaljnivå; vad hindrar delning av information? Är det sekretess? I vissa fall kan det handla om att myndigheter är underbemannade resursmässigt, att de inte har rätt verktyg för att dela information på ett bra sätt.

Weiss är besviken på arbetsmarknadens parter, som han menar redan i dag har möjlighet att arbeta bättre mot arbetslivskriminaliteten.

– Att myndigheternas sekretess luckras upp är en pusselbit. Men bland annat löner ligger på parterna, det är värt att poängtera. Parterna har de verktyg de behöver för att upptäcka fusk, all statistik finns i Fora och Lösen.

– Ett exempel är att när bolag uppger att de har färre än tio procent ”hundraprocentare”, alltså personal som arbetat så länge att de har rätt till 100 procent av lönen. Det är inte trovärdigt att de här företagen skulle skicka en så stor andel arbetare med mindre än ett års erfarenhet. Det här är väldigt lätt att kontrollera och att Byggföretagen och Byggnads inte har kommit längre med den här typen av kontroller gör mig väldigt irriterad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.