”Hushållens tillgångar och skulder bör samlas i register”

I dag överlämnas en utredning som föreslår att det ska upprättas ett nytt register över de svenska hushållens tillgångar och skulder. Ett sådant register underlättar för till exempel frågor om hushållens sårbarhet och vilka konsekvenser amorteringskravet har haft.

Roine Vestman, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet och expert i utredningen ”Hushållens tillgångar och skulder” (SOU 2022:51) skriver på DN Debatt om utredningen och det föreslagna registret.

Förslaget innebär att det upprättas ett register som påminner om det gamla registret som användes för förmögenhetsbeskattning fram till 2007.

Registret ska användas för analys av den ekonomiska politiken vid Riksbanken och Finansinspektionen och av forskare efter etik- och sekretessprövning.

”Registret kommer inte ha en sådan precision att det kan användas för beskattning, och enligt utredningens förslag ska detta inte heller vara tillåtet. Det vore i själva verket olyckligt om förslaget kom att förknippas med ett återinförande av en förmögenhetsskatt eftersom samhällsnyttan med registret är stor – det är en viktig del av den finansiella infrastrukturen”, skriver Roine Vestman.

Även Danmark tog bort förmögenhetsskatten – men behöll registret

Han ger tre exempel på aktuella frågor, där ett register – liknande finns sedan länge i Norge och Danmark – hade varit till stor nytta:

Hur sårbara är hushållen i takt med ökad skuldsättning och hur påverkar detta stabiliteten i det finansiella systemet? Vilka konsekvenser har amorteringskraven fått? Bör Sverige införa startlån för förstagångsköpare och vilka bör då omfattas?

Även Danmark har tagit bort förmögenhetsskatten men de behöll registret som de använder för analyser kring finans- och penningpolitik.

Utredaren Roine Vestman menar att den statistik som Sverige använder i dag inte räcker. Till exempel när det gäller skuldkvoter. Vestman skriver:

”Efter 2007 vet vi dock väldigt lite om hur fördelningen av skuldkvoter har utvecklats, vilket gör det svårare att bedriva en väl avvägd penningpolitik.”

Vestman avslutar:

”Min uppmaning till regeringen och samtliga riksdagspartier är att nogsamt sätta sig in i utredningen och att inte se den som att gälla beskattning av förmögenhet. Vi skulle alla tjäna på detta register.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.