Varnar för att stänga gränserna

Byggföretagen är oroade för den nya regeringens besked om skärpt arbetskraftsinvandring.

De ser en stor risk för att avgörande kompetens för branschen stängs ute.

– Vi vill varna för att stänga gränserna för kompetensförsörjning utanför Sverige. För om man menar allvar med allt som ska byggas nu, järnvägar, ny kärnkraft och bostäder, då måste vi ha människor som gör det och det finns inte tillräckligt med människor för att göra det arbetet idag, säger Tanja Rasmusson, Näringspolitisk chef på Byggföretagen till Altinget.

Altinget skriver att byggbranschen är den bransch som har mest arbetskraft utstationerad från andra läder. Under första halvåret i år anmäldes 23 753 personer till Arbetsmiljöverket, enligt Altinget.

I Tidöavtalet står det att det ska tillsättas en utredning, vars utgångspunkt ska vara att arbetstillstånd endast ska beviljas om det arbete till vilket arbetskraftsinvandring sker i normalfallet har en lönenivå motsvarande medianlönen.

Utredningen ska bland annat få i uppdrag att utreda och kartlägga problem relaterade till arbetskraftsinvandringen. I detta uppdrag kommer ingå att kartlägga lönenivåer, samt förekomsten av missbruk och missförhållanden kopplade till arbetskraftsinvandring på den svenska arbetsmarknaden.

Läs Tidöavtalet här. På sidan 36 hittar du mer information om förslagen kring arbetskraftsinvandring.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vänligen håll en god ton när du kommenterar. Personangrepp, rasistiska uttalanden och dylikt är inte tillåtet. Kommentarer som går över gränsen kommer att raderas.